Greta Thunberg nobbar Nordiska rådets miljöpris

Sextonåriga klimataktivisten Greta Thunberg väljer att inte ta emot Nordiska rådets miljöpris i protest mot klimatpolitiken som de nordiska länderna för.

Greta Thunberg har träffat världens ledare och krävt förändring för att hejda klimatförändringen utifrån vetenskapliga forskningsrön.
29.10.2019 21:17 UPPDATERAD 30.10.2019 08:17
I prismotiveringen hette det att Greta Thunberg har väckt liv i miljödebatten och krävt kraftfulla åtgärder av politiker.
Men Thunberg som själv inte närvarade vid prisceremonin lät publiken i Stockholms konserthus via ombud veta att hon inte tar emot priset på 350 000 danska kronor, som en protest mot miljöpolitiken i de nordiska länderna.
– Klyftan mellan det forskningen säger och den politik som förs i de nordiska länderna är gigantisk och ingenstans syns tecken på den förändring som krävs.

ANDRA LÄSER