EU-länder väljer fortsatt rysk gasimport före tuffare sanktioner

När EU-ländernas regeringschefer samlas till toppmöte kommer de att få ta ställning till ett förslag om att införa ett maximipris på naturgas, för att stävja den energiekonomiska smällen av Rysslands invasion i Ukraina. Finland är kritiskt till förslaget.

Demonstranter kräver totalstopp av rysk energiimport, men det är alla EU-ledare inte beredda att gå in för.
23.03.2022 16:13 UPPDATERAD 23.03.2022 16:29
Agendan är fylld över breddarna under EU-toppmötet i Bryssel på torsdag och fredag, och de flesta frågorna hänför till det pågående kriget. Regeringscheferna ska diskutera allt från hur man bättre ska få fram humanitär hjälp till ukrainarna och hur medlemsländerna ska hantera allt fler krigsflyktingar till utvidgade sanktionspaket, försvarssatsningar och åtgärder för att hantera den krigsrelaterade energiprisstegringen.
Hittills har 10 miljoner ukrainare tvingats fly sina hem av vilka 3 miljoner befinner sig i något EU-land. De här siffrorna befaras öka, och det förutsätter samordning och samarbete mellan EU-länderna.
När EU-ledarna träffar USA:s president Joe Biden på torsdag handlar diskussionerna om hur ett enat väst bäst ska kunna stödja Ukraina och straffa Ryssland. Frågorna är akuta, inte minst för att mycket av den humanitära hjälpen inte nått fram då Ryssland inte öppnat fungerande korridorer för ändamålet och då bombningarna av civilbefolkningen fortsatt.
Det är ändå frågan om energipriset som väntas få mest uppmärksamhet på toppmötet. Kommissionen har tagit fram flera förslag på hur EU kunde hantera prisstegringen. Ett av de förslagen går ut på att införa ett maximipris på naturgas, för att miljontals hem, framför allt i Mellaneuropa, inte ska stå kalla och för att viktiga europeiska industrier inte ska behöva stanna upp.
Finland är inte lika beroende av rysk importenergi som många andra länder och följaktligen är inställningen till ett politiskt definierat maxpris på naturgas njugg. Finlands regering varnar för alla åtgärder som rubbar internationella energimarknader och befarar att priset på och investeringsviljan i biomassa och annan förnybar energi skulle drabbas av en sådan manöver.
Finland befarar också att avvecklingen av beroendet av rysk och fossil energi skulle bromsas upp av dylika interventioner. Dessutom, menar regeringen, finns risken att ett regionalt maxpris på naturgas skulle leda till att gasleverantörerna styrde över mer gas till länder som agerar på den globala marknadens villkor. Det kunde de facto drabba Europa, resonerar man.
Kommissionen har veterligen lagt fram flera andra förslag som även de är problematiska. Toppmötet väntas sikta på kompromisslösningar.
I övrigt väntas mötet se över hur sanktionerna mot Ryssland har implementerats och vilka effekter de har fått. Beslut är att vänta bara om en smärre utvidgning av tidigare sanktioner. Förslag till nya sanktionspaket finns inte på bordet.
Den så kallade strategiska kompass som EU-ländernas försvarsministrar har enats om ska också godkännas. Finland är tillfreds med att man nått så långt och stöder fullt ut alla planer på ytterligare fördjupat försvarssamarbete.

ANDRA LÄSER