Servicerobotik kan förbättra livsvillkoren på många sätt

29.05.2022 19:21
I världen sker sådant som vi inte i våra värsta farhågor kunde tänka oss behöva uppleva och vi kan bara hoppas på en snabb återgång till det normala. Oberoende av dessa händelser har vårt land redan egna utmaningar som välfärdsstat. Befolkningen åldras och vi har färre personer i arbetslivet, vilket tar sig uttryck i personalbrist inom många områden. Upprätthållandet av välfärdsstatens valda servicenivå inom sjuk-, hälso-, och äldrevård blir allt mer krävande. Det offentliga har beslutat om en omfattande reform och nu står vi inför implementeringen av denna. Målet med reformen är att kunna stävja de kommande kostnadsökningarna genom att bättre samordna och organisera servicen.
Bristen på personal är en stor kommande utmaning som kan påverka framtida servicenivåer. Det har lyfts fram olika åtgärder för att motverka bristen på kompetent personal. Det gäller löner, utbildningsinsatser, arbetsledning och digitala hjälpmedel. Det verkar finnas ett stort behov av att utveckla, effektivera, och förnya många gamla processer.
Som doktorand och grundare av uppstartsföretaget Done Robotics Ab Oy som utvecklar fysiska servicerobotar vill jag lyfta fram den tekniska utvecklingen som en viktig del i att kunna hålla servicelöftet. Digitalisering är en ytterst viktig del av ett framtida vårdutbud. Digitalisering handlar inte om att ersätta fysiska kontakter människor emellan, utan om att skapa en helhet som gör att rätt information finns tillgänglig på rätt ställe, så att rätt insatser kan genomföras i rätt tid. För individen skall det innebära snabbare och bekvämare tjänster, bättre uppföljning och bättre möjlighet att följa med sin egen situation. Nästa steg är fokuserade, förebyggande åtgärder.
Förutom digitala lösningar behöver vi även skapa fysiska hjälpmedel som bättre än i dag kan utföra enkla, repetitiva eller fysiskt krävande uppgifter så att personalens tid kan frigöras till expertarbete, kreativt arbete och kontakt med människor.
Med hjälp av servicerobotik är det möjligt att automatisera bland annat inomhustransporter av mat och medicin, insamling av patientinformation, övervakning, lyft, städning, rådgivning och vägledning. Robotik kan även användas för att underlätta arbetet på isoleringsavdelningar och för att koppla ihop platser och personer genom telenärvaro. För personer med funktionsnedsättning kan servicerobotik förbättra livsvillkoren på många sätt.
Syftet med detta inlägg är att poängtera något som jag anser har diskuterats alldeles för litet i debatten om vårt framtida välfärdssamhälle. Finland borde omedelbart fokusera på att utbilda och kraftigt styra resurser till framtidsområden såsom digitalisering och servicerobotik. Vi behöver upprätthålla och utveckla vårt kunskapssamhälle. Detta kräver fokuserade insatser.
Thomas Höglund, doktorand (robotik), Vasa

ANDRA LÄSER