Så här förlöper statsbegravningen – Koivisto begravs på svenska och finska

President Mauno Koivistos begravning blir tvåspråkig, enligt de anhörigas uttryckliga önskemål. – President Koivisto var nordist, säger svärsonen Heikki Allonen.

Annika Hällsten
22.05.2017 17:06 UPPDATERAD 22.05.2017 19:36
Närmare 500 gäster är inbjudna till president Mauno Koivistos begravning på Kristi himmelsfärdsdag. Gästerna representerar familjen, vännerna och det officiella Finland. Inga utländska statsmän är inbjudna utan utlandet representeras av respektive lands ambassadör.
Dock finns uppgifter om att alla de nordiska statsmännen, det vill säga kungligheterna från Sverige, Norge och Danmark, samt Islands president framför sina kondoleanser i samband med att de besöker Finland 1 juni.
– Frågan har diskuterats, uppger Heikki Allonen, make till president Koivistos dotter Assi Koivisto.
Heikki Allonen representerar Tellervo Koivisto och Assi Koivisto i den kommitté som har förberett arrangemangen. Enligt honom har familjen önskat sig en ceremoni som inte karaktäriseras av adjektivet pompös.
– President Koivisto var en anspråkslös man och familjen Koivisto har alltid hållit låg profil. Vi hoppas på en ceremoni där de tre viktiga rollerna i Koivistos liv – familjefadern, republikens president och överbefälhavare för försvarsmakten – är i balans.

Hade president Koivisto några egna önskemål?

– Månne han inte i något skede uttryckte vissa åsikter men inte på senare år.
Mauno Koivisto var aldrig främmande för det svenska språket. Att begravningen blir tvåspråkig innebär att biskop Eero Huovinen, som förrättar jordfästningen, kommer att växla mellan svenska och finska.

En nutida statsbegravning

Begravningen på torsdag är en statsbegravning. Senast en president begravdes i Finland var för snart 31 år sedan, i september 1986 då president Urho Kaleva Kekkonen under högtidliga former jordfästes.
– Det var då, nu övergår vi till nutiden, säger Heikki Allonen.
– På president Koivistos begravning kommer hederskompaniet inte att marschera vid kistan under processionen till Sandudd.
– Vi hoppas också att minnesceremonin efter kistnedläggningen inte blir alltför tungsint.

Allmänheten välkommen i kyrkan

President Mauno Koivistos begravning inleds i Domkyrkan kl. 13 på torsdag. 500 personer är inbjudna men också allmänheten är välkommen, så länge platserna räcker till.
Cantores Minores, Jorma Hynninen och Gardets Musikkår står för de musikaliska inslagen.
Blomsterhyllningar frambärs av Mauno Koivistos närmaste, republikens president Sauli Niinistö, president Martti Ahtisaari, president Tarja Halonen, riksdagen och statsrådet.
Minnestalet hålls av president Sauli Niinistö.
På Senatstorget finns möjlighet att följa med ceremonin i kyrkan via högtalare.
Kistan bärs ut av kyrkan av generaler och majorer som nu är i tjänst. Främst går försvarsmaktens kommendör, general Jarmo Lindberg och samt Gränsbevakningens chef, generallöjtnant Jaakko Kaukanen.
Processionen från Domkyrkan väntas starta kl. 14.30 och går via Finlands Bank, Kronohagen, Presidentens slott och Mannerheimvägen till Arkadiagatan och ner mot Sandudd.
Sorgetåget stannar till utanför Finlands Bank och Presidentens slott. Vid stoppet utanför slottet sänks flaggan på halv stång under en tyst minut.
Under hela processionen kommer de lutherska kyrkornas klockor att ringa i Helsingfors.
Processionen väntas nå Sandudd cirka kl. 15.
President Mauno Koivistos begravs mellan president Urho Kekkonens och president Risto Rytis gravar. Kistan bärs fram till graven av Koivistos tidigare adjutanter. Gardets musikkår och Gardets jägarregementes hederskompani står för hedersbetygelserna och Ylioppilaskunnan Laulajat sjunger.
Minnesceremonin arrangeras för inbjudna gäster i Ständerhuset. Gästerna bjuds på kaffe, smörgås och Finland100-bakelser och under ceremonin uppträder Åbo KFUM:s manskör Naskalit.
Minnestalet under ceremonin hålls av tidigare statsministern Paavo Lipponen. Också Heikki Allonen och statsminister Juha Sipilä har ordet.

Tiotusentals väntas kanta gatorna

Polisen räknar med att tiotusentals, eventuellt upp till 100 000 sörjande finländare, kantar gatorna när president Mauno Koivisto eskorteras till sista vilan på Sandudds begravningsplats.
Senatstorget, Finlands Bank, Presidentens slott, Mannerheimstatyn och Sandudd är enligt polisen bra platser för den som vill uppleva begravningen och processionen.
Trafikarrangemangen kommer att vara omfattande längs hela rutten och bilister uppmanas undvika Helsingfors centrum under den tid ceremonin pågår.
Yle 1 direktsänder begravningen med referat på både svenska och finska.

ANDRA LÄSER