"Ett brexit utan avtal är gift för handeln"

Det brittiska parlamentets besluta att förkasta brexitavtalet försvårar de finländska företagen situation, säger direktör Timo Vuori vid Centralhandelskammaren.

16.01.2019 12:12 UPPDATERAD 16.01.2019 14:51
Ett brittiskt utträde ur EU skapar avsevärda problem för över 15 000 finländska export- och importföretag, samt för de cirka 200 finländska dotterbolagen i Storbritannien som sysselsätter 12 000 personer där.
Det säger direktören för internationella ärenden vid Centralhandelskammaren, Timo Vuori i ett pressmeddelande.
På motsvarande sätt får de drygt 300 brittiska dotterbolagen i Finland med 20 000 anställda också bekymmer.
– Ett avtalslöst brexit innebär att Storbritannien ur ett handelspolitiskt perspektiv hamnar utanför EU:s inre marknad över en natt och blir ett tredje land, som till exempel Ryssland är.
Vuori säger att den brittiska regeringen snarast bör utreda olika alternativ för att säkra en fungerande handel med EU-länderna efter den 29 mars, då Storbritannien lämnar unionen.
– Det ligger i företagens intresse i såväl Storbritannien som EU att garantera en fungerande rörlighet av varor och tjänster utan höga tullar och tröga tullformaliteter.
Vuori säger att även personalens rörlighet måste kunna ordnas flexibelt och enkelt.
– En hård brexit ligger varken i Storbritanniens eller i EU:s intresse. Marknaden skulle knappast ta illa vid sig om man inhiberade hela brexit, säger Vuori.

ANDRA LÄSER