Hjärtat klappar för Kalevalas hjältar

Med boken Kalevala för lata ger Anders Larsson läsarna en behändig och spirituell tolkning av Finlands nationalepos. I det mustiga flödet hittar han också paralleller till vår egen tid.

Kullervo är en favorit. I den vilde och olycklige drängen i Kalevala ser Anders Larsson paralleller till dagens utanförskap.
Bortom alla kända världar i en egen fjärran ände/av den avkrok som numera brukar kallas för Karelen/låg för nästan obegripligt länge sedan Kalevala/denna vitt berömda bondebygd med sina vilda vyer/sina väderbitna ideal och stolta traditioner.
De första raderna i Anders Larssons Kalevala för lata är en ingång i sann folksagostil. Sedan tar historien fart och utmynnar i en hjältedikt om morska män och sturska damer och med ett muntrare tonfall än i Elias Lönnrots Kalevala.
När Anders Larsson på 1990-talet fick en beställning om Kalevala för barn för tv tackade han nej. Kalevala kändes för ärevördigt och han hade inte ens läst nationaleposet.
Sedan tänkte han om, lade sig på soffan, började studera Björn Collinders svenska översättning och blev förvånad.
– Kalevala var inte alls så mossig som jag hade tänkt mig. Berättelsen är rolig, drastisk och mänsklig, konstaterar Larsson.
– När det gäller kärlek är Kalevalas hjältar lika hopplösa som alla andra. Verket är inte en förskönande bild av mänskligheten och det gillade jag.
Barnproduktionen blev aldrig av men Anders Larsson var inspirerad och skrev en vuxenversion i bokform i stället. Resumén Kalevala för lata utkom första gången 1999, strax innan Lars och Mats Huldéns översättning till svenska skulle utkomma.
Anders Larsson småskrattar vid minnet.
– Min bok var väl inte den mest efterlängtade då så det fanns lite småsura kommentarer.
Nu är det dags igen. Kalevala för lata har utkommit i en nyutgåva som gör succé, bland annat hos dem som svettats med versmåttet kalevalameter, känt för sina ständiga upprepningar.
– Jag försökte mig på något slags runo men den skulle vara så ledig som möjligt, säger Larsson.

Virila hjältar

Passioner och svartsjuka finns det gott om i Kalevala. Väinämöinen, Lemminkäinen och Ilmarinen är virila hjältar men med klen framgång.
– De jagar damer med stor iver och stora misslyckanden, sammanfattar Larsson roat.
Bland Anders Larssons egna favoriter i hjältegalleriet återfinns åtminstone Ilmarinen och Lemminkäinen. Men extra förtjust är han i den gruvlige drängen Kullervo:
Han dök upp en sommarafton lite lagom före maten/ slog sig ner och hävde hungrigt i sig allt som stod på bordet...
Kullervos öde är att vara explosiv och gränslös, något Ilmarinens unga hustru inte kan tåla. Hon vill bli av med honom och ur detta utvecklas ett drama som slutar med blod och död och ännu mera raseri.
Historien om Kullervo är modern och gripande, säger Anders Larsson och jämför med alla dem som står utanför det normala samhället i dag.
– Det är så många som lever i ett utanförskap som genererar terrorism och våldsbrott och andra hot vi inte kan handskas med.
– När man hör talas om alla dessa våldsverkare är det lätt att, oavsett ideologi, ta avstånd och tycka att man inte får uppföra sig så. I Kalevala kommer vi Kullervo in på livet. Det är omöjligt att försvara hans handlingar men man kan förstå dem.
Under åren som gått har Anders Larsson med jämna mellanrum själv uppträtt med Kalevala för lata. Nu är han aktuell med en ny högläsningsshow kallad Kalevala på trekvart.
Formatet passar Larsson som, trots att han i dag är mest känd som författare, har en skådespelarutbildning bakom sig.
– Mitt behov av att stå på scen är inte skriande stort. Men med Kalevala på trekvart kan jag dra nytta av min utbildning och dessutom läsa innantill.

Anders Larsson uppträder med enmansshowen Kalevala på trekvart på Teater Viirus Galleriet onsdagen den 25 oktober kl. 19.30. Biljetterna kostar 10 euro. Adressen är Medelhavsgatan 14.

Hjältedikt på eget versmått

Det finska och karelska nationaleposet Kalevala är sammanställt av Elias Lönnrot som under 1830- och 1840-talen gjorde flera expeditioner till fots i Karelen och samlade in materialet. Den första upplagan, gamla Kalevala, utkom 1835 och den kompletterade utgåvan, nya Kalevala, utkom 1849.
Förordet i den första upplagan nedtecknades 28 februari 1835 vilket senare ledde till att 28 februari firas som Kalevaladagen.
Hjältedikten består av femtio sånger med sammanlagt 22 795 versrader à fyra takter. Kalevala är skriven på versmåttet kalevalameter som kännetecknas av allitterationer och upprepningar.
Nationaleposet har översatts till svenska flera gånger, av bland annat Karl Collan (1864–68), Björn Collinder (1948) samt Lars och Mats Huldén (1999).

ANDRA LÄSER