Insändare: Division med uppställning

Jag har under min livstid upplevt olika sätt att ställa upp division, men alternativen hade inte tagit slut ännu. Den bok som elever i min bekantskapskrets kommer att få i högstadiet, innehåller två nya alternativ som inte har någonting gemensamt med det sätt som de lärt sig i lågstadiet. Alternativen kallas Kort division och Lång division. Den långa divisionen innehåller ett trappsteg och påminner därför till utseendet om det sätt som jag lärde mig för 75 år sedan. Men nu har alla tal – täljare, nämnare och kvot bytt plats! Nåväl, i alla dessa alternativ har i alla fall kvoten blivit densamma. Men nu berikas floran av ytterligare alternativ genom att begreppet division spjälks upp i Delningsdivision och Innehållsdivision. I de alternativen blir kvoterna olika!
De stackars eleverna har det tillräckligt jobbigt med att lära sig allt det nya och nyttiga som skolan erbjuder. Varför då rådda till i deras hjärnor genom att – utan konkret nytta – införa nya metoder och nya termer för sådant som de redan kan? Det skulle vara dags att införa ett visst mått av standardisering för att förenhetliga metoder och terminologi i läroböckerna.
Ernst Nyberg, Åbo

ANDRA LÄSER