Francis Ford Coppola får svar på sin fråga – HBL hittade Gustaf Nyboms barndomskvarter

När Francis Ford Coppola efterlyste adressen på det hus där finlandssvenske Gustaf Nybom bodde som barn blev det fart på släktforskarna i Helsingfors. Med hjälp av släktforskaren Tony Kronqvist hittade HBL fram.

I slutet av 1800-talet byggdes ett nyklassicistiskt hus, ritat av Karl Rosenberg, på Fabiansgatan 23. Fastigheten revs i början av 1960-talet.
10.12.2020 12:15 UPPDATERAD 10.12.2020 19:43
Många hörde av sig till HBL efter intervjun med Francis Ford Coppola där denne hoppades på information om var Gustaf Ferdinand Nybom föddes den 31 augusti 1842. Coppolas intresse bottnar i att han numera äger vingården Inglenook i norra Kalifornien, en gård Nybom lät bygga, och Coppola vill gärna hedra finländaren.
Gustaf Ferdinand Nybom utbildade sig till sjökapten i Finland, blev rik på att sälja sälskinn i USA och började därefter producera vin i Kalifornien.
En del av dem som ringde var avlägsna släktingar, andra trodde sig vara släkt med Gustaf Ferdinand Nybom. Men Tony Kronqvist arbetade sig metodiskt igenom de kyrkböcker och mantalslängder som finns och kom fram till svaret på Coppolas fråga.
Kvarteret Sköldpaddan i centrala Helsingfors var Gustaf Ferdinand Nyboms barndomsmiljö. Här växte han upp och här bodde han tills han gick till sjöss som sextonåring, år 1858. Under Gustaf Ferdinand Nyboms barndom talade man om kvarteret Sköldpaddan, tomt nr 13. I dag är adressen Fabiansgatan 23 och huset som familjen Nybom levde i är sedan länge rivet. Inga foton av huset finns bevarade i stadsmuseets samlingar. På tomten står nu ett kontorshus, uppfört 1962. Innan dess fanns här ett ståtligt hus i nyrenässans, ägt av Tuko.
Ett kontorshus från 1962 står nu på den adress där Gustaf Ferdinand Nybom lekte som barn.
Flera fastigheter i kvarteret Sköldpaddan ägdes av familjen Etholén (senare Etola). Kommerserådet Justus Etholén och referendariesekr. Mauritz Etholén har varit mantalsskrivna här.
När Tony Kronqvist, som är aktiv inom Helsingfors Släktforskare rf, hade lokaliserat Gustaf Ferdinand Nyboms barndomshem till kvarteret Sköldpaddan kollade hon noggrant gamla Helsingforskartor och kom fram till att tomt nummer 13 i dag motsvaras av Fabiansgatan 23. Helsingfors stadsarkiv har bekräftat att adressen är den korrekta. Fabiansgatan 23 är granne med statsrådets festvåning Smolna.
Men exakt var Gustaf Ferdinand Nybom föddes i augusti 1842 är oklart.
– Tyvärr saknas kommunionboken, alltså husförhörslängden för just det året. Man får gå till mantalslängderna, säger Tony Kronqvist.
Innan Gustav Ferdinand Nyboms föräldrar bosatte sig i kvarteret Sköldpaddan bodde de i hörnet av Alexandersgatan och Mariegatan, i kvarteret Leoparden. När familjen flyttade till Fabiansgatan vet man inte men någon gång mellan hösten 1841 och hösten 1842 var det, konstaterar Tony Kronqvist.
Gustaf Ferdinand Nyboms föräldrar, Gustaf Nybom och Anna Johanna Nyman kom från västra Nyland. Fadern var bördig från Snappertuna och modern från Sjundeå. Gustaf Nybom arbetade som polis i Helsingfors och avled en vecka innan sonen Gustaf Ferdinand skulle fylla fyra år. En äldre son ingick också i familjen. Anders Wilhelm Nybom var född 1839.
Fabiansgatan är döpt efter generalguvernören, greve Fabian Steinheil och fick sitt namn redan 1820. Gatan är därmed en av de första namngivna gatorna i Helsingfors. Steinheils uppgift var, att tillsammans med J. A. Ehrenström, namnge gatorna i den nya huvudstaden.

Officiella dokument

Tony Kronqvist blev intresserad av släktforskning för sju år sedan och är numera aktiv i Helsingfors Släktforskare. Hon säger att den som är intresserad av släktforskning gör klokt i att lära sig var och hur man ska börja leta. Arbis erbjuder kurser i släktforskning.
– Det finns digitaliserade mantalslängder och kyrkböcker över födda, vigda, döda och nattvardsgångna där det också framgår var man bodde.
– När jag började söka på Gustaf Ferdinand Nybom gick jag bakåt från 1860 och hittade mamman i en lista, sedan gällde det att arbeta sig vidare fram till kvarterets nummer och tomtnumret. Vi vet inte om Gustaf Ferdinand Nybom föddes i hemmet i hörnet av Alexandersgatan och Mariegatan eller på Fabiansgatan men sannolikt är att han föddes på Fabiansgatan.
Vikten av att luta sig mot officiella dokument kan inte understrykas tillräckligt mycket på tal om släktforskning, säger Kronqvist.
– Folk vill gärna hitta släktingar som är legender. Men det finns så mycket fel på nätet, man måste gå till källan för att kunna vara säker.
I Finland har merparten av kyrkböckerna sparats vilket underlättar släktforskarnas arbete. Men ibland hittar forskaren inte svaret på det hen söker, kanske på grund av att kyrkböckerna har förstörts i en brand.
– Jag brukar säga att släktforskning är som att lägga ett pussel utan kanter, men ibland måste man ge upp, konstaterar Tony Kronqvist.
I fallet Gustaf Ferdinand Nybom kompliceras släktforskningen av att det fanns en annan Gustaf Nybom som levde ungefär samtidigt men som föddes och växte upp i östra Nyland.
Regissören Francis Ford Coppola äger den vingård Gustaf Ferdinand Nybom grundade 1880.

Pälsjägare

Gustaf Ferdinand Nybom lämnade hemmet första gången när han gick till sjöss 1858. Några år senare återvände han till Finland och finns då upptagen som nattvardsgången. Han utbildade sig till sjökapten, avreste till Alaska och fanns på plats då Ryssland halade sin flagga och överlät området åt USA.
Det rika och outnyttjade Alaska lade grunden för Nyboms enorma förmögenhet. Han anställde säljägare som klubbade ihjäl sälarna och flådde dem och Nybom sålde sedan hudarna till den amerikanska marknaden. Han bytte namn till Gustave Niebaum, etablerade sig i Napa Valley och grundade vingården Inglenook 1880. När han avled 1908 var han en av USA:s förmögnaste män.
Regissören Francis Ford Coppola köpte Inglenook 1975.
Läs mera: Francis Ford Coppola älskar Lappland och vill veta mera om finländaren som byggde hans hem

ANDRA LÄSER