Amerikanska marinkårssoldater ska öva med Nylands brigad hela hösten

Nästa vecka anländer en avdelning från USA:s marininfanteri till Dragsvik, där avdelningen stannar ända till december.

Marinen övade tillsammans med amerikanska flottan i Obbnäs i augusti.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
23.09.2022 14:22 UPPDATERAD 26.09.2022 12:23
En avdelning från det amerikanska marininfanteriet som består av ungefär 150 personer anländer till Finland nästa vecka, meddelar marinen. Avdelningen stannar i drygt två månader för att öva tillsammans med Nylands brigad.
Det är inte första gången marinen eller Nylands brigad får amerikanskt besök i år. Samarbetet mellan marinen och Förenta staternas flotta och marininfanteri har intensifierats under de senaste månaderna. I maj och augusti ordnades gemensamma övningar där de amerikanska trupperna bland annat bekantade sig med förhållandena vid den finländska kusten.
– Den här övningen handlar om att öva samarbete precis som de tidigare, men den här gången stannar trupperna i elva veckor och deltar i flera övningar under hösten. Att de stannar en längre tid underlättar på det viset att de inte behöver åka av och an. Samtidigt kan de då till exempel vänja sig vid väderförhållandena och lära sig om verksamhet i kallt väder, säger stabschefen vid Nylands brigad, kommendör Tapani Linnamaa.

Vad ska man öva mer specifikt?

– Den amerikanska enheten är specialiserad på combat service support, alltså stödjande funktioner under strid. Det handlar till exempel om underhåll, transport och reparation av utrustning, till exempel fordon.  Den amerikanska enheten består av ganska få egentliga infanteritrupper, mest är det underhållande enheter, säger Linnamaa.

Har finländarna något att lära sig av amerikanerna om de här sakerna?

– Jo. De har samma funktioner som vi men verksamhetsprinciperna varierar förstås, och syftet är att lära sig om varandras verksamhet och göra saker tillsammans. 

Hur märker beväringarna i Dragsvik av närvaron?

– De kommer att delta i samma övningar, eller snarast så att amerikanerna deltar i våra övningar.

Hur mycket handlar den frekventa närvaron om signalvärde och det förändrade säkerhetsläget?

– Övningsverksamheten bygger på Försvarsministeriets inbjudan till våra samarbetsparter att öva tillsammans med finländska trupper. Den förbättrar de finländska truppernas interoperabilitet med utländska trupper. Med sin närvaro visar parterna också konkret sitt stöd för Finland, säger Linnamaa.
De gästande amerikanska trupperna kommer att inkvarteras i Dragsvik, i ett eget område vid brigaden som byggs upp med containrar. De kommer främst att verka på brigadens övningsområden. Under november–december deltar enheten dessutom i marinens huvudkrigsövning den här hösten, som går under namnet Freezing Winds 22.
I våras beviljades Försvarsmakten extra anslag om två miljarder, som en följd av det förändrade säkerhetsläget.  För Nylands brigads del har det bland annat inneburit att man kunnat anställa mer personal.

ANDRA LÄSER