Nato kräver tusentals soldater av Finland som snabbt kan sändas till fjärran land – Forskare: som gränsland har vi inte råd att vara fripassagerare

Då Finland blir Natomedlem förväntar sig Nato att Finland på kort varsel kan hosta upp med tusentals soldater som kan sändas till fjärran land vid behov. – Ett starkt land som Finland kan inte endast erbjuda två kompanier som mycket små allierade gör, säger Natos biträdande generalsekreterare Jörg See.

Ledande forskaren Matti Pesu (till vänster) vid Utrikespolitiska institutet, säger att Natos krav rör sig om storleksordningen en brigad, cirka 4000–5000 finländska soldater som ska vara redo att rycka ut på kort varsel. Natos biträdande generalsekreterare Jörg See (till höger) säger att alliansen förväntar sig att Finland bidrar med styrkor som kan rycka ut till Natos försvar långt borta.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
08.11.2022 17:26
Även om Finland och Sverige ännu inte är Natomedlemmar fullt ut, pågår intensiva förberedelser för den dag alliansen får två nya medlemmar.
– Då ni (Finland och Sverige) blir medlemmar, kommer ni att märka att Natos infallsvinkel är 360 grader. Samtidigt som ni förväntas bära huvudansvaret för ert eget geografiska område, förväntas ni också bidra med styrkor utanför ert närområde, även långt borta.
Den hälsningen har Natos biträdande generalsekreterare Jörg See, som var inbjuden talare vid Hanaholmens årliga försvarsseminarium, Hanating, tillsammans med USA:s ambassadör Douglas T. Hickey.

ANDRA LÄSER