Skypo: Hotnivån densamma som tidigare

Det är sannolikt att knivattacken i Åbo var ett terrordåd, anser Skyddspolisen, men ser ingen anledning att höja den allmänna hotnivån i Finland.

Höjer inte hotnivån. Skyddspolisens Pekka Hiltunen och Antti Pelttari bedömer att knivattacken i Åbo var ett terrordåd.
Hotnivån har höjts redan tidigare och ligger nu på steg två på en fyragradig skala. Det betyder att man anser att det finns en förhöjd hotnivå. Nästa nivå skulle beteckna en hög hotnivå.
Skyddspolisen anser ändå att det är troligt att knivattacken i Åbo faktiskt är ett terrordåd. Men Skypo säger ingenting om eventuella kopplingar till terrororganisationer som IS.
– Vi kan inte kommentera just den här personens motiv, eller om dådet har koppling till någon organisation. Men rent allmänt kan man konstatera att det handlar om en sådan typs dåd som IS har uppmuntrat till och som utförts av dess anhängare, säger specialforskaren Pekka Hiltunen vid Skyddspolisen.
För att hotnivån skulle höjas skulle det krävas att sannolikheten för ett terrordåd har ökat. Det anser Skyddspolisen åtminstone inte tills vidare att den har.
– Dådet ryms inom ramarna för nuvarande bedömning, säger chefen för Skyddspolisen Antti Pelttari.
Någon förhandsinformation om att någonting kunde tänkas ske i Åbo hade Skyddspolisen inte.
– Det handlar om ett sådant dåd som inte kräver mycket förberedelse. Vi hade ingen konkret information på förhand, i så fall hade vi ju vidtagit åtgärder för att stoppa dådet, säger Pelttari.
Skyddspolisen vill inte tolka in något specifikt i att alla de misstänkta kommer från just Marocko, liksom också åtminstone en del av de misstänkta för attackerna i Spanien i torsdags. Radikalislamisering finns i ett flertal länder, varav Marocko är ett men inte särskilt framträdande.
– Det är bra att komma ihåg att en persons ursprungsland och den plats där en radikalisering sker inte nödvändigtvis är densamma. Radikaliseringen kan ske också annanstans, säger Hiltunen.

ANDRA LÄSER