Adrian Perera skildrar två mycket bristfälliga föräldrar som gör sitt bästa i sitt begränsade handlingsutrymme

Som barn till en finlandssvensk far och en mor från Sri Lanka lever huvudpersonen i Adrian Pereras roman mitt i ett spänningsfält av strukturell rasism, slapphänt exotisering och ambivalent acceptans.

Adrian Pereras nya roman Pappa tar vid ungefär där den förra, Mamma, slutade. Här ses pojken Anthony med sin pappa Reidars blick.
31.08.2020 06:38 UPPDATERAD 01.09.2020 08:56

ANDRA LÄSER