Petteri Orpo vill testa universalbidrag – så här funkar stödet som Storbritannien tagit i bruk

Experimentet med basinkomst pågår ännu, men har inte fått några tilläggsresurser för att utvidgas. Nu diskuteras helt andra modeller, och Samlingspartiet har valt sin favoritmodell.

Samlingspartiets ledare Petteri Orpo vill testa ett bidrag som lånar drag av såväl basinkomsten som aktiveringsmodellen.
Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo vill att regeringen ska börja experimentera med så kallat universalbidrag, efter att experimentet med basinkomsten tar slut vid årsskiftet. Hans förslag kommer efter att olika rapporter varit inne på samma tankegångar.
HBL skrev tidigare om OECD:s landsrapport, där en stor del handlade om Finlands stundande reform av hela den sociala tryggheten. Där föreslogs ett universalstöd inspirerat av Storbritannien. Skillnaden till basinkomsten är att universalstödet inte är automatiskt för alla. Det är snarare en sammanslagning av flera nuvarande stöd till en summa som kräver motprestationer som att aktivt söka jobb (se faktarutan).
Förra veckan publicerades också rapporten från professor Juho Saaris arbetsgrupp som åtagit sig förslag för att minska samhällsklyftorna, och också där nämndes universalstödet.
På Samlingspartiets temakryssning om arbetslivet diskuterades partiets linje inför reformen av sociala stöd och bidrag, en reform som nuvarande regering börjat bädda för i och med experimentet med basinkomst och Saaris rapport, men som blir till följande regering att förverkliga.
– Problemet i dagsläget är att trots att vi inte har den högsta nivån på social trygghet i Norden, så upprätthåller systemet hög arbetslöshet och låg sysselsättning. Vi borde bättre kunna sammanfoga social trygghet med sysselsättning. Annars förorsakar vi oss själva förluster, säger riksdagsledamot Juhana Vartiainen (Saml).
Petteri Orpo säger att han tror att just ett universalstöd skulle tjäna målsättningarna bäst.
Samlingspartiet driver att den sociala tryggheten ska innehålla villkor kring deltagande i arbetslivet och sysselsättande åtgärder.
– När experimentet med basinkomsten tar slut i år så bör vi införa ett försök med universal credit, där stödet minskar i den takt som man får arbetsinkomster, men på ett sporrande sätt, säger Orpo.
Han går inte in i detalj på tidtabellen eller vilka av de nuvarande stöden som skulle slår ihop, utan överlämnar det till sakkunniga att bereda.
Orpo vill också fortsätta sänka inkomstskatten.
– När man gör mera sporrar det mer, för man får mer i handen. Och när man får mer i handen kan man själv göra sina val kring hur pengarna används, det är inte socialdemokrater eller gröna som bestämmer det, säger Orpo.
Under den här regeringsperioden sker inga större förändringar, men i rambudgeten är Samlingspartiets främsta mål att satsa på utbildning för mitten av arbetskarriärerna, det vill säga omskolning.
– Det budskap som ständigt når en är att företagen behöver arbetskraft men att det inte finns ett utbud av det kunnande som behövs.

Vad är universalbidrag?

Universal credit är den brittiska modell där man klumpat ihop flera tidigare bidrag och skatteavdrag till ett stöd för dem som har låg inkomst eller är utan jobb. Det är inte villkorslöst.
De bidrag och skatteavdrag som universalstödet ersätter är barnavdrag, bostadsbidrag, utkomststöd, arbetslöshetsunderstöd. Man kan också få universalbidraget om man är studerande med barn eller om man har funktionshinder. Bidragssystemet i Storbritannien motsvarar inte det i Finland, men listan ger en överblick av vad det är fråga om.
Stödet är inte villkorslöst. Det förutsätter att man lämnar in en cv, söker jobb och deltar i sysselsättande åtgärder.
Undantaget är de som har barn under ett år, då behöver man inte aktivt söka jobb, men efter att barnet fyllt ett ska man delta i arbetsintervjuer. När barnet fyllt tre förutsätts man söka jobb eller jobba upp till 16 timmar per vecka.
Stödet sjunker med 63 pence för varje pund man tjänar på jobb.
Stödet har bemötts av mycket kritik i Storbritannien, eftersom familjer med flera barn beräknades förlora mest. Långa väntetider och it-problem har lett till problem med hyrorna.
ANDRA LÄSER