Attendo får vite på 200 000 euro – personalbrist och brister i medicinering orsaken

Kangasala stad och regionförvaltningsverket gjorde ett oanmält kontrollbesök i Attendos vårdhem i Kangasala. Regionförvaltningsverket övervägde att stänga vårdhemmet.

Vite på 200 000 euro till Attendo på grund av bristande verksamhet i vårdhemmet i Kangasala.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beslutade på fredagen att ge Attendo ett vite på 200 000 euro. Detta på grund av att verksamhetensom bedrivs i vårdhemmet i Kangasala inte uppfyller de lagstadgade kvalitetskraven, skriver Regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.
Problemen gäller brist på vårdpersonal och problem med medicinering av klienterna.
Regionförvaltningsverket och Kangasala stad gjorde den 23 juli ett oanmält kontrollbesök och stora brister uppdagades. Till exempel har flera klienter fått fel medicin medan andra har blivit utan. Regionförvaltningsverket övervägde först att stänga vårdhemmet.
Attendo hade möjlighet att åtgärda bristerna i vårdhemmet, men tillräckliga åtgärder hade inte vidtagits. Nu har Attendo tid till den 11 augusti att ta itu med de mest kritiska problemen.

ANDRA LÄSER