Förlusttyngda SRV säljer sin andel i Redi – ber långivarna om mera pengar

Efter det andra förluståret i rad säljer byggbolaget SRV sin andel i köpcentret Redi och ber långivarna om mer pengar.

Köpcentret Redi i Fiskehamnen i Helsingfors blev klart i september 2018.
Bille Sirén, Patrik Harald
06.02.2020 08:42 UPPDATERAD 06.02.2020 16:26
SRV har ägt 40 procent av köpcentret Redi och Redi Park i Fiskehamnen. Andelen säljs nu till de övriga finansiärerna Ilmarinen, Pohjola Försäkring, OP-livförsäkring och Lokal-Tapiola. Affären ska slutföras denna månad.
I ett första skede får SRV cirka 8,5 miljoner euro för sitt Redi-innehav och ytterligare 12,6 miljoner euro för utestående fordringar. Det slutliga priset fastställs när köpcentret säljs vidare, dock så att SRV får högst 50 miljoner euro till.

SRV – fjärde kvartalet 2019 i siffror

Omsättning: 403,8 miljoner euro (299,8 miljoner året innan)
Operativ rörelsevinst: -87,2 miljoner euro (1,5 miljoner året innan). Resultatet påverkas av nedskrivningar på totalt 92,9 miljoner euro. Operativ rörelsevinst utan nedskrivningar: 5,7 miljoner euro.
Resultat före skatt: -97,2 miljoner euro (-6,2 miljoner Q4 2018)
Försäljningen är ett led i den rekonstruktionsplan som SRV offentliggjorde i oktober och vars mål är att förbättra bolagets finansiella ställning. I SRV:s plan ingår också att minska sitt ägande i den nya idrottsarenan i Tammerfors från en tredjedel till strax över 8 procent.
För att stärka det egna kapitalet planerar bolaget två aktieemissioner till ett sammanlagt värde av högst omkring 141 miljoner euro. SRV har också kommit överens med centrala långivare att ändra nuvarande 100 miljoner euros kreditfacilitet till två separata, en på 60 och en på 40 miljoner euro. Om åtgärderna förverkligas enligt planerna förbättrar SRV sin balansräkning, likviditet och finansiella ställning betydligt fram till slutet av andra kvartalet, heter det i bolagets meddelande.
– SRV:s styrelse är nöjd med slutresultatet efter en lång och svår process. Huvudägarnas starka åtagande gentemot bolaget och de nya ägarna ger bolaget långsiktighet och stabilitet, säger styrelseordförande Ilpo Kokkila.
– Nu kan vi vända blicken mot framtiden och konstatera att ett nytt skede inleds i SRV:s historia, säger Kokkila.
Vid lunchtid på torsdagen hade SRV:s aktie tappat nästan 10 procent av sitt värde.

ANDRA LÄSER