Krönika: Man ska inte behöva Facebook för att kunna hålla liv i vänskap

Dagens teknik gör allt för att vi inte ska behöva använda vårt eget minne, men det gör oss väldigt sårbara. Vi delar inte längre en bank av ihågkomna referenser, och kan sällan vänners telefonnummer utantill.

Vårt minne har i allt högre grad utlokaliserats till tekniska eller digitala plattformar. Vad riskerar då gå förlorat?
16.12.2022 07:04 UPPDATERAD 16.12.2022 09:49
En fråga som alltid tål att tänkas på är om mänskligheten går bakåt eller framåt. Genom en bok av den amerikanska författaren Diane Ackerman – den heter The Alchemy of Mind, alltså ”medvetandets alkemi” – har jag blivit påmind om att evolutionen har ett problem: människans hjärna kan inte växa mycket till för huvudet får inte bli större än att barnet ska kunna ta sig ur livmodern och vidare genom vaginan, ut ur mammans kropp.
Att barnet inte får vara för stort vid födseln gör också att barndomen måste vara lång, människobarn föds helt enkelt ofärdigare än andra arters ungar. Diane Ackerman anser emellertid att människan har löst problemet på ett lysande sätt:
”Hjärnan började lagra kunskap utanför sig själv, på sten, papyrus, papper, datorchip och film. Är du utom dig? Kan vi ibland fråga någon. Svaret är ja, vi är alla utom oss eftersom vi gav oss av för länge sen när våra medvetanden behövde mer utrymme för sin dans.”

ANDRA LÄSER