Presidenten fick svidande kritik under valdebatt på handelshögskola

Lite fart blev det ändå över valrörelsen, så odramatisk som den har tett sig hittills, men presidentkandidaterna kan nog bättre. Den bedömningen gör tre gymnasieelever efter valets enda ungdomsdebatt.

Emma Korpi (t.v.) har bestämt sig för vem hon ska rösta på i presidentvalet, och ungdomens valdebatt bara stärkte hennes uppfattning. Matias Mäkiranta och Katariina Räikkönen röstade redan i ungdomsvalet, och skulle rösta lika i det riktiga valet om de var röstberättigade.
Peter Buchert
17.01.2018 18:39 UPPDATERAD 17.01.2018 18:44
Sex av åtta presidentkandidater bänkar sig i Aaltouniversitetets handelshögskola för en valdebatt som ungdoms- och studentorganisationer arrangerar tillsammans med Allianssi och Sitra. Klimatförändringen, hållbar utveckling och ungdomens möjligheter att påverka är dagens ämnen eftersom ungdomarna anser att de frågorna får för lite uppmärksamhet.
Förhoppningen är inget mindre än att presidentkandidaterna ska tala klarspråk, kort och koncist om de stora frågorna så att åsiktsskillnaderna framträder. Temat är som saxat ur Merja Kyllönens (VF), Tuula Haatainens (SDP) och Pekka Haavistos (Gröna) kampanjer. Mot den bakgrunden imponerar Paavo Väyrynen, Nils Torvalds (SFP) och Matti Vanhanen (C) på de tre gymnasieelever som HBL talar med efteråt.
– Ingen av dem var tydligt bäst eller sämst. Bortsett från hans åsikter måste jag säga att Väyrynen var bra. Han talade folkligt och någorlunda kort. Torvalds var också ganska bra, säger Emma Korpi från Övertorneå.
– Jag blev positivt överraskad av Vanhanen. Han lyckades uttrycka sig klart, säger Katariina Räikkönen från Åbo.
Matias Mäkiranta från Tammerfors är inte särskilt nöjd med Sauli Niinistös insats de senaste sex åren.
– Presidenten lyfter egentligen inga frågor alls. Han är väldigt tillbakadragen, men det tycks finländarna vara nöjda med. Det är lite sorgligt, säger han.

Presidenten får kritik

I panelen går särskilt Vanhanen hårt ut mot Niinistö för passivitet i klimatpolitiken. Vanhanen anser att Niinistö absolut borde ha fört fram Finlands ståndpunkt att USA bör hålla fast vid Parisavtalet då han träffade Donald Trump, och inte nöjt sig med att prata sotutsläpp.
– Om ett stort land ser ut att glida ur Parisavtalet måste man föra det på tal under en presidentträff. Om statsministern hade gjort samma resa och sedan rapporterat för riksdagen att han inte diskuterat Parisavtalet med Trump skulle han ha fått det hett om öronen, säger Vanhanen.
Vanhanen råkar själv på defensiven när det blir tal om Finland utvecklingspolitik. Torvalds påpekar att han redan som ung slogs för att Finland skulle vika 2 procent av bnp för bistånd, men man har fortfarande inte kommit upp till FN-målet på 0,7 procent.
Haavisto säger att Finland för en falsk politik då man säger att vi ska hjälpa utsatta människor i deras hemländer och inte hos oss, men samtidigt stramar åt både biståndet och flyktingpolitiken.
– Det leder till att vi inte hjälper dem vare sig där eller här.
Haatainen ger Vanhanen en skopa ovett för att han nog talar varmt om Afrika, men hans parti skär i biståndet. Väyrynen vrider om kniven i såret med att konstatera att Finland var på god väg att nå 0,7 procent ända tills "högerregeringen" tillträdde och omgående sänkte det till 0,4 procent. Vanhanen försvarar nedskärningarna med att Finland är så skuldsatt att vi "i något skede" måste se över våra offentliga finanser.

Torvalds provocerar

Det hettar till också när regeringens nedskärningar i utbildningen kommer på tal i en debatt som förts till lust och leda. Intressantare blir det då ungdomens framtidsutsikter diskuteras.
Enligt ungdomsbarometern förhåller sig 83 procent av Finlands ungdomar hoppfullt till sin egen framtid, men när det gäller Finlands och världens framtid dyker andelen till 55 respektive 25 procent. Merja Kyllönens svar på det är att presidenten måste återinföra det civiliserade samhället där tillgången till gratis utbildning tryggas och där ingen ska behöva flytta till annan ort för att gå gymnasiet.
På en fråga om hur ungdomens röst ska höras mer i utrikes- och säkerhetspolitiken står Torvalds för det mest provokativa svaret:
– Måste ni få allt serverat på bricka? Ni måste slåss för era rättigheter, det har ni all rätt att göra, säger han.
Vanhanen säger att de unga själva måste vara aktiva, och att det inte är svårt att påverka om man går med i ett politiskt parti. Haavisto, Haatainen och Kyllönen skulle som president involvera ungdomar i politiken medan Väyrynen marknadsför "politikens högskola" som han själv startat upp.
Vanhanen varnar för hela kravet på att "ungdomens röst" ska höras.
– Ungdomar finns av alla slag, det är ingen homogen grupp med en enda röst.
De ungdomar som HBL talar med har däremot minst ett gemensamt: ett brinnande intresse för samhällsfrågor. Matias Mäkiranta är inte helt nöjd med dagens debatt.
– Jag kan inte påstå att den blev särskilt mycket bättre än de vi hört tidigare. Jag önskar lite mer klarspråk och mindre kringelikrokar.
Katariina Räikkönen är nöjd med att kandidaterna tänker rätt lika om hållbar utveckling, men:
– Jag hoppas bara att de också tar tag i frågorna, det är viktigast.

ANDRA LÄSER