Kriser fördjupar ojämlikheten mellan könen

Ojämlikheten mellan könen fördjupas på ett farligt sätt som ett resultat av klimatförändringarna. Svårigheter som kvinnor och flickor möter i detta sammanhang har bara förvärrats av den kvardröjande covid-19-pandemin, skriver Åsa Regnér inför kvinnodagen.

Ojämlikheten fördjupas på ett farligt sätt som ett resultat av klimatförändringarna. Ofta måste kvinnor på landsbygden i fattiga länder nu gå längre sträckor, vilket ökar deras redan tunga arbetsbörda. Det bidrar till att färre kvinnor kan ha betalda arbeten på arbetsmarknaden.
HBL DebattÅsa Regnér
06.03.2022 07:00
FN:s generalförsamling har enats om en resolution som fördömer Rysslands aggression mot Ukraina, med stor majoritet bland medlemsstaterna. Det globala samfundet följer utvecklingen med oro och rädsla. FN har mobiliserat för att stödja de utsatta humanitärt både i Ukraina och på flykt. Från UN Womens sida bistår vi med stöd till och kunskap om kvinnors situation och behov.
Samtidigt måste arbetet i FN för rättigheter, för hållbarhetsmålen och mot globala hot fortsätta. Den 28 februari släppte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en nästan 4 000 sidor lång rapport som målar upp en dyster bild av klimatförändringarnas inverkan på människor och planeten. För närvarande är 3,3 miljarder människor runtom i världen mycket sårbara för klimatets påverkan, inklusive brännande värmeböljor, torka som leder till matbrist, dödliga och destruktiva översvämningar och ökad sjukdom och dödlighet.


ANDRA LÄSER