Yle följde sina etiska riktlinjer

Syftet med dokumentären var inte att beskriva en privat vårdnadstvist.

I HBL (7.3) tar signaturen ”Mamma och psykolog” upp dokumentären ”Pappa har inte en chans” som sändes på Yle Fem (13.1).
Signaturen anser att ämnet som togs upp i programmet var viktigt, men att det gjordes på bekostnad av de berörda barnens hälsa. Vidare undrar hon varför barnen exploateras offentligt.
Yle har etiska riktlinjer när det gäller barn i programverksamhet och utifrån dem gjorde vi bedömningen att barnen inte ska medverka i dokumentären. Ingen offentlig exploatering av barnen har alltså skett eftersom det inte var pappans barn som medverkade i programmet.
Syftet med dokumentären var inte att beskriva en privat vårdnadstvist utan i stället belysa hur pappor och barn hamnar i kläm då myndigheterna rutinmässigt tolkar lagen till enbart mammans fördel.
Efter de tre år som dokumentären följde pappans kamp om delad vårdnad, gav tingsrätten honom slutligen rätt. Barnskyddsanmälningarna togs bort och nu bor barnen varannan vecka hos pappan.

Peter Berndtson

producent, Svenska Yle

Fotnot Programmet var inte en Spotlight-produktion vilket felaktigt uppgavs i insändaren utan en fristående dokumentär. Debattred. beklagar missförståndet.
Relaterat material: Barnen har inte en chans

ANDRA LÄSER