Putin tog kriget till Europa

04.03.2022 19:15
Ryssland har gått till direkt militärt angrepp på Ukraina. Vi har krig i Europa. Torsdagen den 24 februari var en svart dag. En dag som för all framtid förändrade säkerhetsläget i Europa och världen. Det finns ingen väg tillbaka till det som en gång var. Med sitt agerande har Ryssland med Vladimir Putin vid rodret fört in världen i ett farligt och ytterst obehagligt läge. Det påverkar oss alla i Europa, men just nu förstås allra mest Ukraina och folket där. De behöver nu omvärldens stöd och hjälp.
Putins helt huvudlösa och mycket aggressiva tal några dagar före angreppet, som byggde på förvrängning av såväl historien som fakta, bådade inte gott. Hans och dumans erkännande av separatistregionerna Luhansk och Donetsk blev språngbrädet för det som sedan skulle komma att hända. Dessa marionettrepubliker fick en viktig roll i hans teater. Det är uppenbart att det finns ett manuskript, en handbok som Ryssland och Putin följer. Sanningen har för länge sedan övergivits. Internationella avtal och internationell rätt har kastats över bord. De diplomatiska samtalen som fördes mellan Putin och statsöverhuvuden från många länder var för Ryssland bara teater.
Rysslands agerande är så brutalt och så hänsynslöst att vi inte sett något liknande sedan andra världskriget. Civila människor, barn, kvinnor och män bombarderas och tvingas fly från sitt hemland. Människor skadas och dör. Denna humanitära katastrof bär Ryssland och enbart Ryssland allt ansvar för.
Republikens president och regeringen har agerat målmedvetet och bestämt. Finland och den övriga världen fördömer Rysslands militära agerande å det starkaste. Det här är inte bara en grym attack mot Ukraina. Det här är en attack mot hela den europeiska säkerhetsordningen, internationell rätt och freden i Europa. Vi har krävt att Ryssland omedelbart måste stoppa sin militäroperation och återgå till förhandlingsbordet. Några tecken på en sådan vilja har vi inte sett.
Finland har naturligtvis också uttryckt sitt starka stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.
Redan samma kväll som det fullskaliga kriget bröt ut enades EU:s statschefer i Bryssel om ett omfattande och tufft sanktionspaket. Likaså har USA och Storbritannien utfärdat sanktioner mot Ryssland. Frågan är ändå om några som helst sanktioner biter på Ryssland och Putin. Det som däremot säkert svider för det ryska folket är när ryska soldater återvänder hem i likpåsar. För varje förälder, oberoende nationalitet, är det säkert bland det värsta man kan uppleva. Och för folkopinionen i Ryssland har det säkert en betydelse. Men också här är förstås frågan hur mycket den envåldshärskare som nu styr landet bryr sig och hur utdraget kriget blir.
Redan efter krigets första dag var över 100 000 ukrainare på flykt. Nu en vecka senare är de över en miljon. I Finland ska vi vara beredda att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi har all anledning att hjälpa såväl ekonomiskt som humanitärt på olika sätt. Det är också regeringens vilja.
Den stora frågan är naturligtvis vad Putins och Rysslands mål är. Han har krävt en ny säkerhetsordning i Europa. Något som vi under inga omständigheter kan acceptera. Den tiden bör en gång för alla vara förbi när världen delades in i stormakternas intressesfärer! För oss i Finland innebär Rysslands brutala agerande att vi naturligtvis behöver fundera noga på vår egen situation. Just nu är läget lugnt vid vår östra gräns, det finns inget direkt militärt hot mot Finland och försvarsmakten har läget under fullständig kontroll. Kontakterna med Sverige är täta liksom med övriga Norden och EU. Vårt partnerskap med Nato är även synnerligen viktigt och Finland svarar på Rysslands ageranden, som en del av Europeiska unionen.
Debatten i riksdagen om det allvarliga läget är sansad och mycket samstämmig. Det är vår styrka som nation. Att vi kan hålla ihop då det verkligen behövs.
Dörren till Nato ska hållas öppen. Nu är det viktigt med en bred diskussion, för att hitta den bästa lösningen för Finland.
Det handlar om vår och hela Europas framtid och säkerhet.

Anna-Maja Henriksson,

justitieminister, partiordförande, SFP

ANDRA LÄSER