Insändare: Principen om neutrala områden skrotas

16.08.2022 15:16
HBL skrivelser om Olympiska spelen i Helsingfors 1952 har återkallat i minnet tiden då, jämförd med tiden nu. Stadsdirektören Erik von Frenckell uttryckte i invigningstalet 1952 önskemålet att "idrotten som världsrörelse skulle bli ett neutralt område, där öst och väst kunde mötas". Det förverkligades i Helsingfors. Där möttes till och med huvudkontrahenterna från det nyligen avslutade andra världskriget – Tyskland, Sovjetunionen, USA och England.
Principen om neutrala områden, kom också att innefatta kulturella evenemang av olika slag. De neutrala områdena idrott och kultur skulle – hoppades man – bidra till att skapa och upprätthålla vänskapliga förbindelser mellan jordens folk, även om politikerna och militären kom i luven på varandra. Öst var mest aktivt i att återskapa relationerna – ungdomsfestivalen var ett sådant område. Den första hölls redan 1947 i Prag. Den åttonde, som samlade 15 000 ungdomar i i Helsingfors 1962, var den första i ett västland.
Trots många konflikter i olika delar av i världen bibehölls principen om idrott och kultur som neutrala områden. Inga sanktioner tillämpades heller på någon av de inblandade i de otaliga internationella konflikter som passerade, hur jävligt någon än bar sig åt – inte ens mot USA under det grymma och orättfärdiga kriget i Vietnam, som pågick i 20 år och skördade 1,5 miljoner människoliv, största delen civila.
Nu håller man på att skrota principen om neutrala områden som inte skulle beröras av konflikter. I stället kokar man en enda sanktionssoppa av politik inkluderande Natoanslutning och militär upprustning, ekonomi, idrott och kultur. Den senaste ingrediensen ser ut att bli turismen, där också enskilda individer skulle drabbas! Ingen kan överblicka vilken den sammanlagda effekten på alla de berörda områdena kommer att bli.
Man kokar en enda sanktionssoppa av politik inkluderande Natoanslutning och militär upprustning, ekonomi, idrott och kultur.
Hur kommer allt att inverka på människornas sinnen och attityder gentemot varandra och mot andra folk? Hur djupa och långvariga blir spåren? Hur skall vi igen en dag kunna återgå till normala förbindelser? För normala förbindelser mellan alla folk behövs för att förlänga möjligheterna till liv på vår planet. Inget land kan sanktioneras bort från det samarbetet.
Ernst Nyberg, Åbo

ANDRA LÄSER