Fortum och Outokumpu utreder kärnkraft i Torneå

Fortum och Outokumpu utreder möjligheterna att bygga en småskalig kärnreaktor i Torneå. Målsättningen är producera utsläppsfri el för Outokumpus stålfabrik. Outokumpu är ett av de företag som släpper ut mest koldioxid i Finland just nu.

Outokumpu är Finlands största elanvändare. Som ett alternativ till att skaffa sig fossilfri el går företaget in för att utreda möjligheterna att bygga en småskalig reaktor i Torneå i samarbete med Fortum.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
23.03.2023 13:12
Fortum meddelade i oktober i fjol att företaget börjar utreda förutsättningarna för små modulära reaktorer (SMR) i Finland och Sverige. Fortum har tidigare offentliggjort samarbetsprojekt med Helen, svenska Kärnfull Next, franska EDF och brittiska Rolls Royce inom ramen för sitt utredningsarbete.
Samarbetet med Outokumpu är ändå det första projekt där förutsättningarna för SMR utreds på en konkret plats och med ett konkret syfte.
– Vi vill studera hur ett SMR kunde förverkligas i verkligheten, men det här är långt ifrån ett faktiskt projekt ännu, säger Laurent Leveugle, chef för den utredning av nybyggnation av kärnkraft som Fortum startat.
Leveugle omtalar att utredningsprocessen kring eventuell ny kärnkraft görs i flera steg och samarbetsprojektet med Outokumpu har bara tagit det första steget. Det finns inget kommersiellt ramverk utan tanken är att utbyta information.
– När studierna är klara är det dags för slutsatser, men det är ännu för tidigt att säga när det blir, säger Leveugle.

Behov av baskraft

Outokumpu, som strävar efter att ha en koldioxidneutral stålproduktion på sikt, behöver utsläppsfri elproduktion. Stålbolaget är bland annat Fennovoimas största inhemska aktieägare och hade hoppats på el från det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki.
Efter att det projektet, med ryska Rosatom som byggherre och stor intressent, nu lagts ner behöver Outokumpu nya alternativ.
Outokumpus ekonomidirektör Pia Aaltonen-Forsell vill inte på något sätt koppla samman samarbetet med Fortum med det nedlagda projektet i Pyhäjoki. Fennovoima är sitt alldeles egna kapitel, påpekar hon.
– Finland behöver ny teknik också för kärnkraften och här jobbar vi med Fortum. En idé med SMR är reaktorernas skalbarhet. Det skapar fördelar då det i förlängningen blir både snabbare och billigare att bygga, säger Aaltonen-Forsell.
Outokumpus ekonomidirektör understryker att företaget som en stor elanvändare har ett behov av ny elproduktion med låga fossila utsläpp. Företaget ser också möjligheter i vindkraft och solkraft, men måste ha en kontinuerlig produktion av så kallad baskraft för att hålla produktionen jämn.
Outokumpu och Fortum ska nu se på helheten, understryker Aaltonen-Forsell. Bland annat är tanken att se på vilka typer av små modulära reaktorer som finns på marknaden och vilka de ekonomiska förutsättningarna att bygga tillsammans är.
– Utredningen kan ta ett par år i anspråk, sedan kan vi fundera på ett eventuellt investeringsbeslut, säger Pia Aaltonen-Forsell.

Aktuellt i Helsingfors

Redan då Fortum offentliggjorde sin utredning uppgav bolaget att det räknar med att eventuell ny kärnkraft byggs i samarbete mellan olika intressenter. 
Helsingforsbolaget Helens vd Olli Sirkka spekulerade så sent som på onsdagen i Helens möjligheter att bygga SMR på den plats som blir ledig efter kolkraftverket på Hanaholmen. Alternativt bygga en liten reaktor på någon av de andra kraftverkstomterna på Sundholmen eller i Nordsjö.
– Vi har ett ramverk med Helen där vi ser på olika möjligheter, men ingenting konkret ännu, säger Leveugle.
Helen har i ett drygt år talat om att SMR kan vara ett alternativ då kol och naturgas ska fasas ut. Bolaget betraktar SMR som ett av alternativen för produktion av både el och värme.
Fortum jobbar i sin utredning kring så kallade lättvattenreaktorer som kan byggas med både större och mindre effekt.
Både den finska och den svenska lagstiftningen kring kärnkraft saknar tills vidare omnämnanden om små modulära reaktorer. Tanken är ändå att småskalig kärnkraft ska ingå i den reform av den finska kärnenergilagen som pågår. Nästa regering får reformen på sitt bord.
Fortums kartläggning av ny kärnkraft går igenom både de tekniska och de kommersiella förutsättningarna för att bygga nya reaktorer. Också den samhälleliga aspekten, acceptansen för SMR finns med, liksom de politiska förutsättningarna för nybygge och den juridiska situationen. 

ANDRA LÄSER