Fritjof Sahlström: Vi behöver satsa på till synes onödig kunskap

Keith Roy Grant läser högt för sin son Kelvin i Stockholm. Arkivbild.
25.01.2023 19:10 UPPDATERAD 25.01.2023 19:21
Den stora bilden är klar och tydlig som en aprilförmiddag: ju högre utbildade dina föräldrar är, desto större är sannolikheten att du själv får en högre utbildning. Ännu bättre är det om du dessutom är en svenskspråkig flicka, född i Finland med finlandsfödda föräldrar, och är bosatt i en större stad. Är du i stället en kille med lågutbildade utlandsfödda föräldrar är bildningens uppförsbacke brantare än för dina klasskamrater.
Allt det här och mycket mer visar de senaste veckornas utbildningsrapporter från Undervisnings- och kulturministeriet och Nationella centret för utbildningsutvärdering. Mycket i dem är bekant, men den breda samlade bilden är ny.
Utbildning är i grunden bra, för samhällen och individer. Man lever längre, är nöjdare och tjänar mer pengar ju längre man har utbildat sig. Därför är det viktigt att alla barn och unga har lika tillgång till utbildning.

ANDRA LÄSER