Sedelautomater presenterades 1969, togs i bruk 1971

26.10 sidan 18: I recensionen av M. A. Numminens memoarer framfördes som ett fel i boken att bankautomaterna skulle ha introducerats redan 1969. Så var dock inte fallet. Sedelautomaterna presenterades för allmänheten 1969 och togs i bruk den 24.11.1971. Som mest fanns det 18 sådana automater i landet. Automater med bankkort togs i bruk senare.

ANDRA LÄSER