ICC utreder brott på palestinskt territorium

Internationella brottmålsdomstolens (ICC) chefsåklagare Fatou Bensouda meddelar att hon har inlett en formell utredning av misstänkta krigsförbrytelser på palestinskt territorium under Gazakriget 2014.

ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda. Arkivbild.
TT-AFP-Reuters
03.03.2021 16:47 UPPDATERAD 03.03.2021 19:08
Den ska undersöka brott begångna av båda sidor i konflikten.
Under Gazakriget 2014 dog 2 251 palestinier och 73 israeler under loppet av en månad.
Fatou Bensouda motiverar i ett uttalande på onsdagen utredningen med att hon bedömer att det finns "troliga potentiella mål" för domstolen att ta ställning till.

"Utan rädsla"

Vidare förklarar hon att utredningen kommer att genomföras på ett "oberoende, opartiskt, objektivt" vis och verka "utan rädsla eller till någon (sidas) favör".
Frågan är mycket känslig. ICC beslutade den 5 februari att man har jurisdiktion i fallet, vilket väckte skarp kritik från både Israel och USA.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sade då att beslutet banade väg för "ren antisemitism" och han lovade då att som premiärminister "bekämpa denna perverterade form av rättvisa med full kraft".
Den palestinska myndigheten som styr på Västbanken välkomnar däremot beskedet och hyllar på onsdagen ICC för att ha fattat ett "angeläget" beslut.
Israel är inte medlem i ICC, vilket däremot den palestinska myndigheten som styr på Västbanken är.
USA uttryckte i februari "allvarlig oro" över en ICC-utredning, bland annat eftersom Israel inte är medlemsstat.
"Beslutet att öppna en utredning följer på en noggrann preliminär undersökning", skriver Bensouda i uttalandet.

Slutar i sommar

Viktigt i sammanhanget är att gambiska Fatou Bensoudas mandat löper ut i juni. Hon har bland annat lett rättegångar som resulterat i fällande domar mot den ugandiske rebelledaren Dominic Ongwen och den kongolesiske milisledaren Bosco Ntaganda.
Hon har också väckt stor uppmärksamhet för beslutet att inleda en utredning om krigsbrott i Afghanistan. Att även misstänkta krigsbrott begångna av amerikanska soldater ska granskas fick USA:s ex-president Donald Trumps regering att införa sanktioner mot Bensouda.
Nu landar beslutet att starta en utredning om krigsbrott i efterträdaren Karim Khans knä. Khan, som är en brittisk jurist, valdes i februari att ersätta Bensouda när hon lämnar ICC i sommar.

ICC

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) är en domstol som har sitt säte i Haag i Nederländerna. Den dömer i mål om krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.
ICC inledde sin verksamhet 2002 och är ett komplement till Internationella domstolen i Haag (ICJ). ICJ dömer i mellanstatliga tvister och ICC dömer individer som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller varit medskyldiga i folkmord.
Domstolen aktiveras genom att en internationellt utsedd åklagare får en misstänkt person utlämnad från ett land där brottet begåtts, från det land där vederbörande är medborgare eller från ett tredje land om samtycke finns från någon av de två förstnämnda staterna.
När ICC kom till sågs det som en milstolpe i strävan för ett internationellt rättssystem. Men med åren har den allt mer kommit att kritiseras, bland annat för att vara politiserad.
Källa: Nationalencyklopedin, TT

ANDRA LÄSER