Dataombudsmannen har fått 1 300 anmälningar om förseelser mot nya dataskyddsförordningen

EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft den 25 maj.Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft i maj och sedan dess har Dataombudsmannen fått 1 300 anmälningar om dataskyddsincidenter, rapporterar Lännen Media.

EU:s dataskyddsförordning GDPR har gett upphov till en flodvåg av anmälningar till Dataombudsmannens byrå, skriver Lännen Media. Förordningen trädde i kraft den 25 maj och enligt dataombudsman Reijo Aarnio har det rasslat in 1 300 anmälningar om dataskyddsincidenter sedan dess. Enligt honom är nästa steg att börja göra kontroller.

– En kontroll innebär till exempel att vi tar oss till platsen och gör en en till två dagar lång undersökning, säger Aarnio till Lännen Media.

I Finland har den nya nationella lagstiftningen om dataskydd ännu inte trätt i kraft, vilket innebär att dataombudsmannens möjligheter att utfärda sanktioner är begränsade. När den nya lagstiftningen trätt i kraft kan företag med brister i sitt dataskydd till exempel få böter på flera miljoner euro. Å andra sidan kan det också räcka med en varning, och i alla fall utfärdas inte sanktioner.

Sverige har däremot redan uppdaterat sin lagstiftning och enligt nätpublikationen Di Digital har den svenska myndigheten Datainspektionen inlett dataskyddsutredningar mot 66 olika aktörer.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08