Datanäten tillräckliga för distansjobb – toppen infaller på kvällen

Data- och telefontrafiken har ökat med mellan 10 och 30 procent i och med undantagsförhållandena. Både Kommunikationsministern och Cybersäkerhetscentret bedyrar att nätkapaciteten räcker till. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Hemmajobb och distansskola kan innebära en påfrestning på bredbandsuppkopplingen. Men i stort är datanätens kapacitet tillräcklig i Finland, intygar man vid Cybersäkerhetscentret. Och i själva verket är det inte det vi gör i arbetet, utan det som vi sysslar med på fritiden som belastar mest.

Plötsligt har arbetet flyttat till hemmen och skolan likaså. Det märks i att datatrafiken och telefonsamtalen har ökat med mellan 10 och 30 procent jämfört med tiden före coronaepidemin, enligt operatörernas uppgifter till Kommunikationsministeriet.

Det här ställer vissa krav.

Statsförvaltningens skyddade VPN-förbindelse klarade inte av trycket då en stor mängd anställda började jobba på distans, och också andra företag och organisationer har haft liknande problem.

– Det beror på att man inte har varit förberedd på att en så stor del av personalen finns på distans, säger Jukka-Pekka Juutinen, direktör för tillsynen vid Cybersäkerhetscentret som hör till Transport- och kommunikationsverket.

Enligt honom har läget ändå förbättrats i och med att arbetsplatserna har ökat sin VPN-kapacitet.

Sett till datatrafiken räknar Cybersäkerhetscentret med att vi nu har nått nivåer som är "de nya normala". Juutinen tror inte på någon märkbar ytterligare ökning. Inte ens i och med att Nyland avskärmas och man kan tänka sig att ännu fler stannar hemma.

Statsförvaltningens skyddade VPN-förbindelse klarade inte av belastningen när så många anställda behövde använda den. Många organisationer och företag har tvingats öka kapaciteten. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Strömningstjänster belastar

När vi arbetar eller studerar på distans använder vi framför allt e-post, telefon och videosamtal.

– Det kräver inte så mycket kapacitet, säger Jukka-Pekka Juutinen.

I stället är det på kvällarna som de stora trafiktopparna inträffar, vanligen mellan klockan 20 och 22. Det är då många använder strömningstjänster, tittar på tv via nätet eller spelar spel – och det är betydligt mer belastande.

Det här bruket är trots coronaisolering på samma nivå som tidigare.

– Nätverkstrafiken dagtid har inte överskridit den på kvällarna, säger Juutinen.

Enligt honom finns det kapacitet kvar även om fler skulle insjukna och börja använda de mer resurskrävande tjänsterna också dagtid, som att titta på film i stället för att skriva e-post eller hålla videomöten.

Även kommunikationsminister Timo Harakka bedyrade på fredagen att nätverkskapaciteten i Finland räcker också under de undantagsförhållanden som råder.

"Datanäten är byggda för att användas. Vi ser till att de räcker och håller nu och i fortsättningen", säger han i ett pressmeddelande.

Strömningstjänster som exempelvis Netflix belastar näten och bredbandsanslutningen betydligt mer än till exempel e-postprogrammet. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Datasäkerhet

Känns nätet trögt hemma kan det bero på att bredbandsuppkopplingen inte riktigt orkar, kanske för att fler än vanligt använder den samtidigt.

– Då kan det vara bra med en diskussion inom familjen om vad som är viktigt att man kommer åt att göra just då, till exempel att man inte tittar på Netflix på dagen, säger Jukka-Pekka Juutinen.

På distans är det viktigt att också tänka på datasäkerheten. Juutinens råd är att man följer arbetsgivarens direktiv, och använder den utrustning som man förses med och inte privat. Man ska också se till att programvaran är uppdaterad.

– Viktigt när kanske hela familjen är hemma är att man funderar på hurdan information man behandlar. Är den sådan att andra inte ska få se den?

Då ska man se till att sekretessen är tryggad. Han påminner om att det gäller också vid telefonsamtal som inte andra ska höra.

Strular tekniken påminner Juutinen om att de flesta arbetsgivare har datastödspersonal som ska kunna hjälpa också på distans.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning