Därför väljer vi elbil

Målsättningen är att Finland ska ha 250 000 elbilar år 2030. Det är lite drygt tio år till dess. Norge har nu exakt så många, och en undersökning visar vad som fått bilägarna att välja el. Bara hälften tänker i första hand på miljön.

En landsomfattande undersökning om bilisters syn på Norges bil- och avgiftspolitik har bland mycket annat kartlagt vilka de avgörande faktorerna är för att en bilist ska välja en elbil i stället för e...