Därför stängs del av gata vid regeringens exklusiva festvåning Smolna

Smolna ligger i korsningen mellan Södra Esplanaden och Fabiansgatan. Bild: Marja Valtonen/Helsingfors stadsmuseum

Nästa vecka behöver bilister och cyklister vara uppmärksamma vid korsningen av Södra Esplanaden och Fabiansgatan.

Från tisdag till söndag (26-31.5) ställer byggarbeten till det i trafiken mellan Fabiansgatan 25 och Norra Magasingatan. Det betyder att bilisterna och cyklisterna behöver ta en omväg via Södra Esplanaden, Unionsgatan och Norra Magasingatan.

På adressen Fabiansgatan 25 finns regeringens festvåning Smolna, som är ritad av Carl Ludvig Engel 1822. Den öppnade två år senare och har använts av allt från överinspektören för finska militären, Kejserliga Alexandersuniversitet till generalguvernören. Smolna har renoverats ända sedan 2018 och reparationerna väntas vara klara i höst.

Lokalerna används som representations- och möteslokal för regeringen och statsministern.

Under byggarbetet, som görs av byggbolaget YIT nästa vecka, går det fortfarande att ta sig till fastigheterna på Fabiansgatan. Inte heller påverkas vare sig fotgängare eller kollektivtrafik.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning