Därför slår coronaviruset hårdare mot äldre

Hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av covid-19. Arkivbild. Foto: Hendrik Schmidt Bild: Hendrik Schmidt

Låggradiga inflammationer som ökar med åldern kan förklara varför dödligheten i covid-19 är så mycket högre bland äldre, enligt en ny forskningsgenomgång. Kunskapen är viktig för att förbättra vården – och för att framtida vaccin ska vara till nytta.

Ålder är den enskilt viktigaste riskfaktorn vid covid-19. I Sverige är medelåldern bland de som har dött i sjukdomen 82 år, och drygt 90 procent av de avlidna är äldre än 70 år. Siffrorna är liknande...