Därför ska läkare läsa skönlitteratur

Det är ingalunda alla läkare som hinner lyssna ens till det tydligt utsagda och ytterst få som tar sig tid att befatta sig med det icke-utsagda.

I decennier har jag varit ute och föreläst för unga medicinare och har ofta börjat med frågan "Vilka av er anser att medicin inte har något alls med humaniora att göra?" Det brukar inte vara många hän...