Därför ska du bry dig om det förarlösa tåget

Det var kring julen 2014 som Trafikverkets direktionsordförande Otso Kivekäs (Gröna), HST:s vd Ville Lehmuskoski och biträdande stadsdirektör Pekka Sauri sade upp avtalet med Siemens. Nu börjar rättegången. Bild: Markku Ulander

Nästan fyra år efter att avtalet skrotades börjar rättegången om den så kallade automatmetron på tisdag. Tvisten kan handla om flera hundra miljoner euro som stadsborna tvingas hosta upp.

Snart fyra år har gått. För det var i början av 2015 som politikerna i Trafikverket HST:s direktion slutligen sade upp avtalet som skulle ge både Helsingfors och Esbo förarlös metro. I dag är det enda automatiska i härvan de arvoden som jurister får för att de försöker reda ut vem som lovat vad.

Metroaffären är så snårig att också den mest insatta stadsbon har svårt att se hur den började. Startskottet gick redan på 1950-talet och när Helsingforsmetron 30 år senare startade fanns i projektorganisationen en arbetskultur som möjliggör dumheter än i dag. Utifrån tittat gäller det att lova mycket med alldeles för små pengar, göra alla beslut formellt rätt och slutligen förvissa sig om att politikerna förbundit sig till visionen. För samtidigt har chefer, politiker, tjänstemän och konsulter hela tiden talat om en skön framtid där tid och pengar sparas. I verkligheten var kostnaderna för metrobanan redan på 1980-talet rejält högre än lovat och detsamma gäller nu.

LEDARE 15.3.2014: Västmetron kör i historiska spår

För hela västmetrons del gäller att priset gått upp med cirka 800 miljoner euro.

Den så kallade automaträttegången börjar i dag och också där kan det komma att handla om flera hundra miljoner euro när Trafikverket HST, Västmetrobolaget och Siemens tvistar om den förarlösa metron.

ANALYS 13.6.2016: Dövöron byter äntligen ut metroledningen?

Metrobanans utbyggnad och modernisering är ett nödvändigt projekt men förutom pengar har de skenande kostnaderna bidragit till politikerföraktet. Eller så inte. En gång frågade jag Harry Harkimo hur han pratar till sig alla miljoner och själv håller koll på pengarna som han behöver för nya idrottsarenor och köpcenter? Svaret var att han lägger till några nollor i kalkylerna. Och antagligen är det så för det flesta människor. Det är besvärligt med miljarder eller hundratals miljoner men enklare med säg en försäkringspremie på 80 euro som ska betalas nästa vecka. Utifrån mänskliga drag hos väljarna är det alltså tryggt att vara politiker. Helt ansiktslösa är beslutsfattarna ändå inte. HBL till exempel namnger personer i vars arbete det ingår att planera och övervaka metrobygget. Nätet gör det också möjligt för vem som helst att ta fram många offentliga dokument som avslöjar hur byggandet och beslutsfattandet går till.

Så vad är det för gräl, nu då? Enligt handlingar som HBL fått från tingsrätten handlar den aktuella tvisten framför allt om säkerhet. Siemens skulle bygga om tågen och banan men känner att uppdraget är omöjligt eftersom allt är så gammalt och det är svårt att bedöma vem som byggt vad och hur. Det framgick också att det finns brister i tunnlarnas säkerhet som Siemens inte vill ansvara för. Beställaren däremot tycker att allt har köpts enligt principen nycklarna i näven.

Hela affären är ett sorgligt kapitel i finländskt byggande. Och det som vi tror att är en utdragen slutscen avslutas i tingsrätten sent nästa vår. Efter det följer kanske flera år i hovrätten och Högsta domstolen. Då har den andra delen av västmetron inte startat och hur som helst säger ledningen vid Trafikverket HST och för styrelsen i Västmetrobolaget att hela metron måste bli förarlös kring 2030. Men också då vill tyska Siemens, en stor aktör i det nationella samhällsbygget, vara med.

Läs mer:

29.5.2017: Vad är det som rapporten blottar?

15.6.2016: 2014 varnade Siemens för en försening av västmetron

17.5.2017: Ledare: Viktig seger för offentlighet

23.1.2017: Pekka Sauri om västmetrofiaskot: "Vi måste få ett startdatum som håller"

Tommy Pohjola Reporter

Bakgrund

Detta handlar det om

Parter i tvisten är Helsingfors stads trafikverk HST, Västmetrobolaget och tyska storbolaget Siemens.

Avtalet om metrobanas automatisering i Helsingfors undertecknades den 11 december 2008.

Den 25 september 2009 gjordes mellan parterna en överenskommelse som knöt det förarlösa systemet avtal till västmetron i Esbo.

Den 24 september 2012 kom parterna överens om att Siemens utvidgar metrodepån i Helsingfors.

Avtalen om en förarlös metro sades upp av Helsingfors stads trafikverk HST och Västmetrobolaget den 21 januari 2015.

Parternas exakta finansiella anspråk klarnar under rättegången som börjar den 2 oktober 2018.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning