Wärtsiläs aktie såg ut att rasa nästan 70 procent

Bild: Tor Wennström

Klockan 11 på fredagen låg Wärtsiläs börskurs på –67,5 procent.

Den som brukar kolla börskurser på nätet kan ha hajat till när Wärtsiläs börskurs låg på –67,5 procent på fredagsförmiddagen.

Orsaken till nedgången är en aktiesplit, en gammal aktie ger två nya. På torsdagen godkände bolagsstämman styrelsens förslag om att genomföra en vederlagsfri emission genom utnyttjande av aktieägarnas företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterade två nya aktier. Aktieemissionen genomfördes i värdeandelssystemet och krävde inga åtgärder av aktieägarna.

Aktiespliten skedde i praktiken före fredagens handel, och bland annat Kauppalehti visade att aktien tappat över 67 procent. Enligt analytikern Timo Heinonen på Handelsbanken Capital Markets beror siffran på att vissa leverantörer av börskurser inte anpassat sitt tekniska system enligt de nya börskurserna efter torsdagens handel. Till exempel börsen visade korrekta –1,7 procent, vilket förklaras med dividendutbetalning.

Timo Heinonen tror inte att någon aktieägare blivit orolig.

– De som äger aktier har koll. Spliten betyder inget annat än att det finns tre gånger så många akter, bolagets värde är detsamma.

De nya aktierna ger aktieägarrättigheter från och med 12 mars då aktierna registrerats i handelsregistret. De nya aktierna berättigar inte till den första dividendraten som betalas 19 mars, men de ger rättigheter till den andra raten som betalas i september.

Wärtsilä motiverar aktiespliten med ökad likviditet. Behövs den?

– En split i sig ökar inte likviditeten, det är stora placerare som står för handeln och för dem spelar ett lägre enhetspris ingen roll. Jag har ingen aning om varför bolaget gör en split, det är väldigt ovanligt nu fört iden.

Han tror att de flesta snabbt lär sig följa den nya aktiekursen, som på fredagen låg runt 18,80.

Hur ser du på Wärtsiläs framtid, Timo Heinonen?

– Bolaget har utmärkta förutsättningar. På energisidan är det bra positionerat när de förnybara energiformerna slår igenom, och för marine-sidan ser det bra ut med kryssningsbeställningarna. Även när det gäller service har bolaget legat i framkant och investerat i digitala tjänster, vilket har resulterat i stora beställningar.

Kan Donald Trump göra något som påverkar bolagets förutsättningar negativt?

– Trump kan göra vad som helst men om man tänker på de senaste dagarnas nyheter är den största faran den allmänna utvecklingen av världshandeln. Då drabbas Wärtsilä, precis som alla andra

13.03: Artikeln har uppdaterats med kommentar av Timo Heinonen och med ny rubrik.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03