Därför nominerades Adolf Hitler till fredspriset

Adolf Hitler nominerades till Nobels fredspris kort före andra världskrigets utbrott. Bild: EPA-arkiv

Adolf Hitler och Josef Stalin är hatade diktatorer med miljontals liv på sina samveten. Men de har också båda nominerats till Nobels fredspris. Hur kan detta vara möjligt?

Nobelveckan är i full gång och i morgon är det dags att tillkännage fredspristagarna. Mycket kring processen att utse Nobelpristagarna är hemligt – exempelvis är det 50 års sekretess på vilka som nominerats. Men bland dem som hittills blivit offentliga sticker en del namn ut.

1938 kom Storbritanniens dåvarande premiärminister Neville Chamberlain hem med den så kallade Münchenöverenskommelsen, som slutits mellan Tyskland på ena sidan och Storbritannien, Frankrike och Italien på den andra. Han hade förhindrat krig, trodde han, och uttalade de bevingade orden "I believe it is peace for our time" utanför 10 Downing Street. Chamberlain nominerades till fredspriset 1939 av flera olika personer.

Ironi är svårt

Allt detta reagerade den svenska socialdemokratiska riksdagsledamoten Erik Brandt på.

– Han tyckte att om man ska hylla Chamberlain för att han har bett Adolf Hitler att inte starta krig, så kan man väl ge Nobelpriset till Hitler för att han inte har startat krig, berättar Gustav Källstrand, förste intendent vid Nobelmuseet.

Brandt menade att vara ironisk, men det var inte alla som uppfattade detta.

– Det togs emot ganska dåligt, och han själv tog tillbaka nomineringen och skrev att det inte var allvarligt menat, säger Källstrand.

Josef Stalin å sin sida nominerades två gånger. 1945 av Halvdan Koht, norsk historiker och tidigare utrikesminister, för sina insatser för att avsluta andra världskriget. Tre år senare, 1948, av den tjeckiske professorn Wladislav Rieger. Även Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini har nominerats.

Öppnare process

Enligt Gustav Källstrand är det dock egentligen inte så konstigt att det funnits en del märkliga nomineringar genom åren.

– I de andra priserna är det så att man ber människor komma in med nomineringar, men man ber inte urskiljningslöst utan man skickar inbjudningar till enskilda forskare, universitet och vetenskapsakademier eller liknande. Men i fredspriset är det en mycket öppnare process.

Till dem som har förslagsrätt hör bland annat parlamentsledamöter runtom i världen, tidigare pristagare och forskare.

– Nomineras man till exempelvis fysikpriset har man ändå blivit utvald av någon expert. Inom fred så betyder det egentligen ingenting att vara nominerad, för det är så pass många som är det. Så att Hitler och Stalin är nominerade betyder bara att någon har föreslagit dem

Den 1 februari varje år är det stopp för nomineringarna till Nobels fredspris. I år hade förslag på 318 kandidater kommit in till den norska Nobelpriskommittén när tidsfristen löpte ut.

Nobelkommitténs fem ledamöter, som utses av norska stortinget, börjar därefter gå igenom förslagen, så att en lista på 20–30 kandidater till slut vaskats fram. Kommittén har också rätt att nominera egna kandidater.

Listan lämnas sedan över till ett antal rådgivare och experter för djupare granskning.

Efter ett par månader är rådgivarnas rapporter klara och Nobelkommittén fortsätter sin urvalsprocess. Ofta fattas inte det definitiva beslutet förrän på kommitténs sista möte i oktober, just före tillkännagivandet.

Nobelkommittén eftersträvar enhällighet, men går inte det, vinner den kandidat som stöds av en majoritet av ledamöterna.

Inom fredspriset behöver man ingen särskild inbjudan för att lämna förslag på nominering, det räcker med att man uppfyller kriterierna för vem som får lämna förslag.

Källa: Nobelprize.org

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning