Därför kan lunchrestaurangen men inte frisören kräva covidintyg – det här gäller nu

Covidintyg är ett alternativ i verksamheter som berörs av restriktioner – men till exempel på arbetsplatser får man inte kräva covidintyg. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

På måndagen kom huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp med nya rekommendationer om att begränsa deltagarantalet vid offentliga tillställningar. Om regionförvaltningsverket slår fast nya begränsningar kan covidintyg komma att krävas också till exempel på biografen.

För tillfället grunnar Regionförvaltningsverket i södra Finland på skärpta restriktioner i regionen, och detsamma gäller flera andra landskap. Endera dagen inväntas ett nytt styrbrev från Social- och hälsovårdsministeriet, och efter det ser verket över sin egen bedömning.

– Så mycket kan jag säga att striktare restriktioner är under beredning, läget är nu sådant att skärpningar övervägs allvarligt, säger Riku-Matti Lehikoinen, chef för avdelningen för alkoholförvaltning vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Nya restriktioner betyder också nya områden där covidintyget kan tas i bruk. För att en aktör ska få kräva covidintyg krävs nämligen att det finns rådande restriktioner på området.

Begränsas kundantal eller publikmängd kan till exempel biografer, simhallar eller motionssalar snabbt ta covidintyget i bruk utan att det krävs någon lagändring.

Intyg = befrias från restriktioner

I huvudstadsregionen gäller för tillfället att antalet personer på ståplatsläktare inomhus är begränsat, så att det får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. För allsångsevenemang inomhus gäller att högst hälften av den normala kapaciteten får fyllas om fler än 20 personer deltar i evenemanget. Och nu rekommenderar alltså huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp att deltagarantalet vid offentliga tillställningar inomhus helt och hållet begränsas till 20.

Såvitt arrangören inte kräver covidintyg – i så fall befrias arrangören från alla restriktioner.

– Covidintyget kan tas i bruk i alla verksamheter där kund- och deltagarantal eller öppettider kan begränsas. Då är intyget alltid ett alternativ. Men finns inga begränsningar alls kan man inte heller kräva covidintyg, säger Lehikoinen.

Därför kan till exempel frisörsalonger eller motionssalar inte kräva covidintyg.

– Det finns för tillfället inga restriktioner som gäller de här aktörerna, och därför kan de heller inte ta covidintyget i bruk. Men om kundantalet begränsades i enlighet med möjligheterna i lagen om smittsamma sjukdomar, som man gjorde förra våren, så kan intyget vara ett alternativ, säger Marko Peltonen, chef för avdelningen för tillsyn av näringsverksamhet vid Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Kan privataktörer kräva?

Det är ändå många som efterlyst möjligheten att kräva covidintyg också i andra situationer. Beredning pågår, men alla vill inte vänta. Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv, EK, meddelade förra veckan att han tänker kräva covidintyg på de tillställningar han står värd för och att han inte tänker be någon om lov. Centralhandelskammaren var inne på samma linje.

Var går gränsen för vad privata aktörer kan göra – och får jag som privatperson kräva covidintyg av mina gäster?

– Det är en knepig fråga. Lagen tillåter att man kräver covidintyg bara i vissa situationer. Gör man det också i andra situationer är det nog på eget ansvar, säger Peltonen.

Restriktionerna gäller inte privata tillställningar i privata lokaler, och var och en bestämmer hur man gör med dem, säger Riku-Matti Lehikoinen.

– Men finns det inget utskänkningsområde, och är det inte frågan om en offentlig tillställning, är det svårt att se vad ett krav på covidintyg skulle grunda sig på. Med vilken rätt ber du om folks hälsouppgifter? Du kan förstås bestämma vem du bjuder in, men att kräva intyg är inte problemfritt, säger Lehikoinen.

För restaurangerna gäller för tillfället att utskänkningen måste upphöra klockan 17 och glasen städas bort klockan 18. Men med covidintyg är det fritt fram att fortsätta fram till småtimmarna.

Lunchrestauranger kan kringgå begränsningarna i kundantal om de i stället kräver covidintyg av sina gäster. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Varför kan också lunchkrogen kräva covidintyg då?

– Det bygger på de restriktioner som gäller antalet kundplatser, som är i kraft hela tiden. I restauranger som huvudsakligen säljer alkohol gäller att restaurangen får ta in högst 50 procent av den maximala kundmängden, för matrestauranger 75 procent. Alla måste dessutom ha en sittplats. Med krav på covidintyg kan lunchrestaurangen däremot fylla borden till sista plats, säger Lehikoinen.

Och frisörsalongen – får frisören kräva covidintyg om man bjuder på ett glas vin till klippningen?

– Ja, gör man det och har serveringstillstånd så kan – och ska – man göra det.

Teatrar och idrottsarenor?

En del av teatrarna och idrottsarenorna har redan infört krav på covidintyg med hänvisning till att de har servering på ett område som inte är klart avgränsat från resten av lokalen.

– Till exempel Hartwallarenan är nästan helt och hållet ett serveringsområde, så där har man egentligen inte så mycket val heller. Idrottsarenor och teatrar har ett lite liknande läge i det här avseendet, säger Lehikoinen.

Rederierna har för sin del hamnat i kläm mellan olika lagstiftning, då covidintyg numera kan krävas för att gå ombord på passagerarfärjorna i Stockholm. På finska sidan möjliggör lagstiftningen däremot inte samma krav.

– Så är det. Men i restaurangerna ombord på båten kan man däremot kräva covidintyg.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning