Därför gör din mobil mer nytta på havets botten än i din hand

Bild: Wilfred Hildonen

I en totalitär samhällsordning är ledarnas uppgift att få folket att älska sin underkastelse. Aldous Huxley menade att det lyckas om man skapar en drog som "är mindre skadlig och mer njutningsfull än gin och heroin". Den lanserades 2006, och har sin glanstid under coronapandemin.

En smart person sa någon gång att smarttelefonen är som godis för vår hjärna.Om jag får en skål med godis, tvekar jag inte. Jag trycker i mig som om godiset höll på att ta slut i världen.Om jag får en...