Därför behöver Åland få mer pengar tillbaka

Det som räddat Åland ekonomiskt, och gjort att Åland ändå lyckats klara sig så här länge, har varit den låga arbetslösheten.

Enligt Ålands självstyrelselag har staten lagstiftningsbehörighet i fråga om allmänna skatter och avgifter. Skattskyldiga på Åland betalar således skatt till staten på samma grunder som skattsky...