Därför är scenkonst det rätta ordet

I Sverige talar man om scenkonst som alla konstformer som sker här-och-nu inför publik, även musik, Dan Henriksson, chef för Klockriketatern. Bilden visar Herodes Atticus odeion i Aten, en romersk teater byggd för musikaliska framföranden. Bild: Smoxx/Mostphotos

Performativ upplevs av ett fåtal inom vår bransch som en fläkt från framtiden. Men problemet är att det inte används, varken hos oss eller i Sverige. Där talar man utan problem om scenkonst och omfamnar då alla konstformer som sker här-och-nu inför publik, skriver Dan Henriksson, chef för Klockriketatern.

Förslaget om en ny lag för scenkonst ligger ute på remiss och tanken var – innan coronasituationen – att lagen skulle träda i kraft från början av 2022.

Det är en efterlängtad reform. HBL skrev stort om saken (26.2) – lite ensidigt får man väl säga, eftersom endast chefer för nuvarande statsandelsteatrar hördes. Bland de fria teatrarna ser vi mycket gott och även skuggsidor i förslaget. Men nu handlar det inte om dem utan om själva namnet på lagen. En bagatell kan någon tycka, men frågan är faktiskt större än så.

Själva förslaget talar nämligen inte alls om scenkonst utan om "lagen om främjande av performativ konst" (som ska ersätta den nuvarande teater- och orkesterlagen).

Performativ konst, verkligen?

Slarv med översättningar kan leda till att själva språket tar stryk. Här handlar det om terminologin inom ett specialområde (låt vara att det är folkkärt) – men problemet gäller antagligen ett stort antal lagar? I det här fallet hotar en dålig översättning av namnet på en lag att förkrympa vårt modersmål och göra själva sakinnehållet svårbegripligt.

En resumé: när den så kallade vos-reformen (enligt finskans valtionosuus = statsandelar) inleddes lanserade Kulturministeriet uttrycket "utövande konst" (ordmonstret ligger fortfarande på ministeriets webbplats). Man sökte alltså en motsvarighet till det finska uttrycket "esittävä taide". "Framställande konst" var liknande nonsens. Ministeriet har, det ska sägas, aktivt lyft de svenska frågorna i hela processen. Men i den här centrala detaljen högg alla anlitade översättningsbyråer i sten. Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer anlitade dramaturgen Marianne Möller, som till slut (2017) personligen föreslog performativa konster.

Nu ligger alltså förslaget med det krystade "performativ konst" ute.

Varför är då det välkända och etablerade ordet scenkonst så mycket bättre?

Ordet man söker ska motsvara "esittävä taide" och omfatta teater, dans, cirkus och musik, det vill säga konstformer som enligt definitionen i förslaget framförs inför en levande publik. Ja, i själva verket står det liveframträdande, en annan anglicism. Vi står klämda mellan engelskan och finskan igen.

För finskspråkiga kolleger klingar scenkonst tydligen alltför nära "näyttämötaide", vilket man vill undvika i dag (låter lite ålderdomligt och utesluter musiken). Men det är just här vår starkare språkkänsla ska höras. Vi vet vad scenkonst betyder. Vi behöver inte snäva in vårt språk. Det handlar om två olika språk som inte kan översättas ordagrant. Betydelsen är viktigare.

Performativ är i första hand en språkvetenskaplig term som betyder 'talhandling'. Det klingar nästan som performing arts, men ändå inte alls. Även på engelska används nämligen performative inom språkvetenskap, medan performative arts ger ganska få belägg i sökningar. Performativ förväxlas därtill lätt med performancekonsten, som är en genre inom scenkonsten.

Performativ upplevs av ett fåtal inom vår bransch som en fläkt från framtiden, en trend från de nya genrerna inom scenkonsten. Men problemet är att det inte används, varken hos oss eller i Sverige. Där talar man utan problem om scenkonst och omfamnar då alla konstformer som sker här-och-nu inför publik.

Jag har även konsulterat Maria Fremer, språkvårdare och språkforskare på Institutet för de inhemska språken. Jag kan inte annat än hålla med henne när hon rekommenderar scenkonst.

"Scenkonst är väletablerat, genomskinligt och lätt att förstå."

Dan Henriksson

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning