Därför är Göteborg viktigt också för Finland – Finland i särställning i svensk rapport

Utan fungerande transporter från Göteborg äventyras det finska försvaret, enligt den svenska försvarsberedningens rapport. Bild: Mostphotos

Finland nämns otaliga gånger i den svenska försvarsberedningens färska rapport.

Finland är det land som jämte USA och Ryssland får flest träffar vid en sökning i den svenska försvarsberedningens rapport på över 300 sidor som publicerades på tisdagen.

Läs också: Svensk försvarsrapport: Sverige behöver en Finlandsbrigad – och storstädning av hela försvaret

Redan i uppgiftsbeskrivningen för beredningen stod det klart att Finland skulle prioriteras högt: "Möjligheter till ytterligare fördjupat samarbete med Finland ska särskilt redovisas."

I själva rapporten betonas särställningen för samarbetet med Finland på många ställen. "Samarbetet med Finland är det mest långtgående och intar i det avseendet en särställning", "möjligheterna att genomföra gemensam planering är störst med Finland" och "Sverige bör göra ett tydligt ställningstagande att vi, i händelse av en kris i vårt närområde, vore beredda att bistå Finland" är några av formuleringarna.

I en analys inför offentliggörandet av beredningen skrev Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternak att det militära samarbetet mellan länderna är viktigare för Sverige än för Finland: Finland är en pusselbit i det svenska försvarsnätverket där Sverige försvaras tillsammans med andra.

I avsnittet om Sveriges strategiska läge i försvarsberedningens rapport heter det också att "Finlands förmåga att möta ett väpnat angrepp är av strategisk betydelse även för Sverige".

Hur det svenska försvarsnätverket kan se ut visas bland annat i formuleringarna om försvaret av den svenska västkusten, framför allt Göteborgs hamn:

"De svenska västliga förbindelserna är viktiga för Finland i händelse av kris eller krig i vårt närområde."

Utan Göteborgs hamn försvåras transporterna till Finland och därmed försvaret av Finland, och då äventyras också försvaret av Sverige, är den bakomliggande tanken.

Enligt rapporten är förbindelserna mellan länderna av "existentiellt intresse för både Sverige och Finland".

Nej till Nato – ja till Finland

Att samarbetet med Finland har bred politisk förankring i Sverige visas av att Finland lyfts fram som ett positivt exempel även då man är oenig.

I sin avvikande uppfattning till rapporten ondgör sig Vänsterpartiet över samarbetet med Nato och "de återkommande initiativen att militarisera EU-samarbetet". Samtidigt skriver Vänsterpartiet att man ser möjligheter till att fördjupa samarbetet "med våra nordiska grannländer, framför allt Finland".

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning