Därför angår min lön dig

Varför publicerar HBL skatteuppgifterna i dag? Vem gagnar det? HBL:s chefredaktör svarar.

Det är den dagen igen. Vartenda år för vi samma joho-nähä-debatt som aldrig verkar nå längre eller djupare än att privatpersonens integritet ställs mot allmänhetens "rätt att veta": Ska medierna verkligen publicera fjolårets skatteuppgifter och varför i så fall?

För HBL:s vidkommande är svaret ja, det ska vi.

Skattelistorna är offentliga uppgifter och offentlighetsprincipen ska inte ringaktas, den borgar för transparens och öppenhet – en förutsättning för en rättvis och fungerande demokrati.

Offentliga skatteuppgifter är ingen självklarhet i alla länder, men har en lång tradition i Norden. Hos oss kan var och en den vägen hålla koll på vad till exempel våra politiska makthavare och andra elitgrupper tjänar, vilket är ett sätt att motverka korruption och upprätthålla samhällsmoralen.

Publiceringen av skatteuppgifterna ger oss också en chans att peka på skeva samhällsstrukturer. Visst, det kan låta som ett förnumstigt täcknamn för att låta nyfikenhet och underhållning styra över den seriösa journalistiken, men av uppgifterna kan vi läsa hur stor löneklyftan mellan män och kvinnor fortfarande är, vilka yrkesgrupper som är klart underbetalda och upptäcka att förmögenhetsklyftorna ökat. Likaså kan vi fundera om det är skäligt att betala ut höga chefsbonusar eller om företagets bonussystem borde förnyas så att hela personalen omfattas.

Men listorna berättar inte allt. Fräckt sagt syns ju bara de på topplistan som inte vill eller kan gömma sina beskattningsbara inkomster. Listorna berättar inget om inkomster som beskattas utomlands, om avdrag eller kapitalinkomster som till exempel skattefria realisationsvinster och vinstutdelning på aktier.

Vi finländare lägger stor vikt vid utbildning, inkomstnivå och det slags arbete vi utför, vilket berättar något om landets kultur och våra värderingar. Borde vi inte då kunna glädjas åt folk som jobbar hårt, förverkligar en livsdröm, skapar framgång och betalar tillbaka i form av höga skatter – utan att för den skull blunda för att alla inte har samma chans?

Den som tjänar mycket pengar har makt, en möjlighet att påverka, och skulle behöva känna mening och glädje i att bygga en bättre vardag för oss alla. Våra samhällshjul smörjs ju av skattemedel, så tänk om vi kunde få en pengarnas positiva kampanj och en konstruktiv diskussion om löner och inkomster?

Naivt? Kanske det. Men jag kan börja: Leta gärna upp mig på skattelistan och kolla vad jag i egenskap av mediechef tjänar. Jag är stolt över att ha kunnat bidra med så mycket skattepengar.

Susanna Ilmoni Chefredaktör för HBL

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning