Danske Bank gör högre vinst

Danske Bank Finlands bokslut för i fjol visar att bankens rörelsevinst ökade med 15,3 procent.

Danske Banks utlåning ökade med 3 procent och rörelsevinsten för 2017 landade på 278,2 miljoner euro. Omsättningen för bankens verksamhet i Finland var 645,4 miljoner euro i fjol, vilket innebar en tillväxt på 5 procent jämfört med föregående år. Tack vare sänkta fasta kostnader lyckades Danske Bank Finland förbättra sin rörelsevinst med 37 miljoner euro.

– Danske Bank har förbundit sig att stärka sin marknadsandel i Finland. Det är glädjande att se att det finns ett starkt intresse för våra bostadslån och vår placeringsverksamhet, säger direktör Risto Tornivaara på Danske Bank Finland.

Danske Bank har över 1 800 anställda i Finland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03