Danskar, varför säger ni Helsinki?

Bild: Wilfred Hildonen

Det skulle vara mest naturligt om danskarna höll sig till den nordiska språktraditionen och använde de svenska namnen.

Det klack till inom mig när jag såg att den stora danska tidningen Politiken skrivit ett stort resereportage från Finland. Alltid lika kul när vårt land blir omnämnt i positiva ordalag utomlands. Men så stannade jag upp.

Skribenten Trine Daimi Kalliomäki skrev om bohemer som sätter färg på Kallio i världens designhuvudstad Helsinki med sitt nya centrumbibliotek Oodi. Hakeniemi Torv var ett annat ställe värt att besöka. Och för att hitta fram till Helsinki bymuseum skulle man ta sig till adressen Aleksanterinkatu 16.

Varför i hela friden skriver en av Danmarks största dagstidningar ortnamnen och adresserna på finska? Svenskan och danskan är nära besläktade, och i tillägg är det väl lättare för en dansk att förstå vad Högbergsgatan betyder hellre än Korkeavuorenkatu?

Jag nämnde artikeln på redaktionens morgonmöte. Suckar och förvånade utrop förekom. På något plan fick artikeln mig att, i egenskap av medlem av en språklig minoritet, känna mig osynliggjord. Och faktiskt lite tillplattad. Att liksom, finns vi finlandssvenskar inte? För fram trädde bilden av en enspråkigt finsk huvudstad.

En dansk kollega berättade en anekdot. När han flyttade till Helsingfors trodde hans danska bekanta att det var en stad i Sverige. De hade ingen aning om att Finlands huvudstad heter så.

Kvällstidningen Ekstra Bladet hade också ett resereportage om Nordens "bortglömda" huvudstad Helsinki med Suomenlinna och Seurasaari som var värda ett besök. Åtminstone bemödade sig skribenten Louise Svane Pedersen om att berätta för läsarna att skyltarna i staden är på två språk, finska och svenska, och vad det beror på.

Institutet för de inhemska språken i Finland rekommenderar att man på norska och danska ska använda svenska namn på orter i Finland. I Norge anbefaller Språkrådet att medierna skriver Helsingfors. I Danmark är det annorlunda, där är det rätt att skriva antingen Helsingfors eller Helsinki. Men de flesta danskar har glidit över till att enbart tala om Helsinki. Alltid har det inte varit så. När de danska medierna rapporterade från olympiska spelen 1952 stod det Helsingfors i ortsdateringen. Men från och med år 1986 började den danska Retskrivningsordbogen rekommendera att man skriver antingen Helsingfors eller Helsinki.

Politikens chefskorrekturläsare berättar för mig att tidningen för några år sedan gick in för att enbart skriva Helsinki. Exakt varför minns han inte. Men en rundfrågning bland hans kolleger visade att många upplever Helsingfors som gammalmodigt. Som något författaren H. C. Andersen skulle ha använt medan han levde. Men ibland viker man från linjen. När finlandssvenska Kjell Westös bok kom ut på danska i fjol skrev man till exempel Helsingfors.

Asger Albjerg, tidigare lektor i danska vid Helsingfors universitet, menar att danskar tar ställning rent språkpolitiskt då de väljer att använda det finska namnet. Genom att rangordna på det här sättet struntar de i lagen som säger att både finskan och svenskan är officiella språk i Finland. Danskar känner inte till den ständiga oro som finns på finlandssvenskt håll för att våra språkliga rättigheter ska urholkas på bekostnad av finskan. Inte heller har de hört om de krafter i Finland som är avogt inställda till den svenskspråkiga minoriteten.

Albjerg tror sig veta vad vurmen för de finska ortnamnen beror på. Efter slutet på kolonialismen föddes nya namn på platser. Rhodesia blev Zimbabwe och Zambia, Godthåb på Grönland blev Nuuk. Det råder en missuppfattning om att Sverige var någon slags kolonialmakt i Finland, vilket inte alls stämmer. Men dansken vill gärna vara artig på den punkten.

Enligt Asger Albjerg handlar det också om att Helsinki, som det heter på engelska, övertas mekaniskt till danskan. Men oavsett om man tar namnet från finskan eller engelskan, så är och blir Helsinki ett främmande ord i det nordiska språket. Danskarna kunde gärna få visa att de vill kommunicera med oss finlandssvenskar, på skandinaviska.

Fotnot: Du som är dansk och läser det här:

Helsinki = Helsingfors

Oodi = Ode

Kallio = Berghäll

Aleksanterinkatu = Alexandersgatan

Suomenlinna = Sveaborg

Seurasaari = Fölisön

* Alla gatuskyltar står på finska och svenska i vår huvudstad (och på många andra orter i Finland där det talas finska och svenska).

Sofia Holmlund Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning