Danska regeringen vill fixa "trasigt" asylsystem

Den danske invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S). Arkivbild. Bild: Philip Davali/TT-Ritzau-Scanpix

Ett mer humant asylsystem och färre flyktingar som får tillgång till Danmarks välfärdssystem. Det är den danska regeringens huvudargument till att flytta asylprocessen till ett land utanför Europa. I praktiken skulle systemet strypa möjligheten att söka och få asyl i Danmark.

Under dagen ska det danska parlamentet återigen debattera Socialdemokratiet-regeringens lagförslag om att flytta Danmarks asylprocess till ett land utanför Europa. På torsdag väntar omröstning om förslaget, som bland annat har fått kritik för att sakna detaljer.

Socialdemokratiet hävdar att deras modell skulle laga ett asylsystem som är trasigt.

– Det är ett nytt asylsystem som ska bidra till att färre söker asyl i Danmark, att färre flyktingar och migranter drunknar i Medelhavet och att färre människor utsätts för övergrepp på migrationsrutterna, sade invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye (S) när regeringens lagförslag debatterades i folketinget för första gången i början av maj.

Samtal med afrikanska länder

Tesfaye sade även att det nya asylsystemet skulle bryta både flyktingars och andra migranters incitament till att ta sig till "välfärdssamhällen" i Europa.

– Det finns ju en orsak till att de inte stannar i Rumänien och söker asyl, utan att de fortsätter mot Tyskland, Danmark, Österrike, Nederländerna, Sverige, Norge och andra länder med mer välutbyggda välfärdssystem, sade ministern.

Någon asylansökan ska dock inte gå att göra direkt vid asylcentret – tredjelandsmedborgare och statslösa måste även fortsättningsvis ta sig hela vägen upp till den danska gränsen. När en asylansökan lämnats in ska flyktingarna flygas ner till värdlandet.

Enligt Jyllands-Posten har regeringen fört diskussioner med Tunisien, Etiopien, Egypten och Rwanda som tänkbara värdländer för det danska mottagningscentret.

Redan i början av 2018 presenterade Socialdemokratiet sin vision om ett nytt asylsystem där asylprocessen ska ske i ett tredje land utanför EU. Det var en del av valkampanjen inför valet 2019, där partiet återtog regeringsmakten från den tidigare borgerliga koalitionen.

Ett förslag om en ändring av utlänningslagen lades fram för folketinget den 29 april i år.

Tanken är att ett mottagningscenter ska upprättas i ett tredje land utanför Europa. Dit kommer tredjelandsmedborgare och statslösa som söker asyl i Danmark att skickas och handläggningen av asylärendet ska ske i detta land.

Undantag kan göras för asylsökande som exempelvis är allvarligt sjuka. Det ska inte gå att söka asyl direkt i mottagningscentret.

Om asyl beviljas ska personen inte integreras i Danmark utan i värdlandet alternativt flyttas över till FN:s flyktingläger. Om det blir avslag ska värdlandet ansvara för deportationen.

Enligt Socialdemokratiets vision från 2018 ska Danmark i framtiden enbart ta emot kvotflyktingar från FN.

Lagförslaget har fått kritik för att exempelvis sakna detaljer och det finns inte heller något förslag om ett värdland.

Enligt invandrings- och integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har regeringen dialog med 5–10 länder om sina planer, men han vill inte uppge vilka länder det handlar.

Enligt Jyllands-Posten har regeringen haft en dialog med Egypten, Tunisien, Rwanda och Etiopien.

Tesfaye besökte i april Rwanda, men säger att det inte pågår någon konkret diskussion med landet eller att det finns något avtal med den rwandiska regeringen om att upprätta ett mottagningscenter i landet.

Lagförslaget ska tas upp för andrabehandling i folketinget under tisdagen och omröstning om lagförslaget ska ske på torsdag.

Källor: ft.dk, Jyllands-Posten, Ritzau, Socialdemokratiet

Enligt förslaget ska flyktingar som beviljas asyl inte heller få komma till Danmark utan ska integreras i landet där mottagningscentret ligger eller flyttas över till FN:s flyktingläger.

– Därmed kommer en asylansökan som beviljas som utgångspunkt inte längre leda till ett uppehållstillstånd i Danmark och därmed inte heller en åtkomstbiljett till vårt välfärdssamhället, sade Mattias Tesfaye i folketinget.

I praktiken innebär det att Danmark i det närmaste kommer att ta emot noll flyktingar som spontant sökt asyl i landet. I stället har regeringen öppnat för att ta emot kvotflyktingar från FN, något som Danmark inte har gjort på flera år.

Saknar detaljer

Både FN och EU har riktat kritik mot förslaget. FN:s flyktingkommissariat UNHCR har uppmanat folketinget att inte rösta igenom förslaget eftersom modellen är i strid med de principer som det internationella flyktingsamarbetet bygger på.

Lagförslaget har även fått kritik från såväl andra danska politiker och organisationer som Amnesty International och Röda Korset för att sakna detaljer kring hur exempelvis mänskliga rättigheter kommer att värnas.

– Vi kan inte beskriva i detaljer hur mänskliga rättigheter konkret ska värnas förrän vi har det avtal som ska ingås med ett annat land, sade Mattias Tesfaye.

Invandringsministern menar att regeringen först vill skapa ett juridiskt utrymme för det nya asylsystemet – därefter kan man presentera detaljer.

Många danska partier har börjat föra en allt mer restriktiv invandringspolitik och S-regeringens förslag ses av Kasper Møller Hansen, statsvetarprofessor vid Köpenhamns universitet, som symbolpolitik.

– Socialdemokratiet vill ses som det parti som för den mest restriktiva invandringspolitiken, har Møller Hansen tidigare sagt till nyhetsbyrån TT.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning