"Dansaren är som ett stort öga" – Tero Saarinen utgör en länk i en lång danshistorisk kedja

Musiken har alltid spelat en väsentlig roll i Tero Saarinens verk. Här dansar han själv i verket Vox balaenae till musik av George Crumb. Bild: Luc Hossepied / EIC

Dansverk har kort livstid och att skriva om dem känns viktigt, eftersom de i värsta fall lämnar få synliga spår i historien. Den första biografin om Tero Saarinen redogör vackert för spåren tidigare generationer lämnat i hans konst men blickar också framåt.

Att skriva om dans är svårt. Som koreografen Tero Saarinen uttrycker det i ett av de talrika citat som kryddar den första biografin om honom: "Jag skapar dans för att jag tror på att dess sätt att 'ta...