Danmark vill förbjuda högfluorerade ämnen i matförpackningar – "I Finland har myndigheterna inte gjort några undersökningar"

Kakformar, pizzakartonger och andra matförpackningar kan innehålla PFAS-ämnen, men det är oklart hur mycket och om det är hälsoskadligt. Bild: SPT-Pxhere

Danmark planerar att införa ett förbud mot högfluorerade ämnen i matförpackningar. Livsmedelsverken i Finland och Sverige efterlyser mer undersökning.

Den som öppnar en matförpackning, exempelvis innehållande kakor eller mikropopcorn, kan ofta lägga märke till en fettavvisande, glatt yta på pappret. Industrin kan få fram ytan med hjälp av så kallade högfluorerade ämnen. De gör att smuts och vatten inte fastnar.

En annan term för högfluorerade ämnen är PFAS, och de används i låga halter i många produkter i vår vardag. Syntetiska PFAS-ämnen kan finnas bland annat i inredningstextiler, elektronik, rengöringsmedel – och livsmedelsförpackningar.

– Dessa ämnen finns ofta i förpackningar som används för förvaring av fettig eller fuktig mat, till exempel snabbmatsförpackningar. Men ämnena används också till exempel i ytbehandlade stekpannor, säger Merja Virtanen, överinspektör vid Livsmedelsverkets enhet för kemisk livsmedelssäkerhet.

Höga halter skadliga

Virtanen säger att PFAS är mycket hållbara ämnen som sönderfaller väldigt långsamt.

– De lämpar sig alltså bra för sitt ändamål, men i människokroppen samlas de och kan vara hälsoskadliga.

PFAS kommer in i människokroppen med maten. Eftersom användningen av ämnena är så utbredd kommer de ut i naturen, och människan kan få i sig dem till exempel genom att äta fisk.

Dessutom kan små mängder PFAS komma i livsmedel från förpackningar, men enligt Virtanen har det inte undersökts särskilt mycket.

Virtanen säger att höga halter av PFAS-ämnen är skadliga för bland annat levern och kan höja kolesterolnivån.

Danmark planerar förbud

Europeiska unionen (EU) har i dagsläget inget samlat grepp kring den stora gruppen högfluorerade ämnen. Nu vill Danmark ta ärendet i egna händer, rapporterar tidningen Politiken.

Den danska regeringen vill införa ett PFAS-förbud – både vad gäller danska och utländska livsmedelsförpackningar – som förväntas träda i kraft den 1 juli 2020.

– Det vill vi, eftersom jag inte kan acceptera risken för att de här mycket skadliga ämnena vandrar från förpackningen till maten. Vi ser att ämnena utgör ett stort hälsoproblem och vi kan inte vänta längre på EU, säger Danmarks livsmedelsminister Mogens Jensen (S) till Politiken.

"Danmark har varit en föregångare"

Merja Virtanen är inte särskilt överraskad av Danmarks initiativ.

– Danmark har varit en föregångare i det här. I Finland har myndigheterna inte gjort några undersökningar om dessa ämnen, säger hon.

Virtanen har inte hört om att det skulle finnas planer på liknande förbud i Finland.

– Jag tar inte ställning till om vi borde ha ett förbud eller inte, men visst skulle jag hoppas att vi gjorde mer egen undersökning och riskanalys om dessa ämnen i Finland.

Inget förbud i Sverige

Inte heller i Sverige finns något förbud likt det som danskarna vill införa. Svenska Livsmedelsverkets toxikolog Kettil Svensson säger precis som Virtanen att PFAS i matförpackningar är ett ganska outforskat område.

– Vi vet inte så mycket. Förpackningar är universella, de transporteras och importeras. Det är många ämnen, och livsmedelsförpackningar är bara en liten del. Vi har det i kläder, rengöringsprodukter, bilprodukter – det är totalt sett ganska många produkter vi exponeras för, säger Svensson.

Enligt Svensson finns det inte orsak att vara särskilt orolig för att få i sig skadliga mängder PFAS från livsmedelsförpackningar.

–  Det är låga koncentrationer och det krävs en överföring av ämnena till maten. Det är väldigt lite undersökt. Ämnena finns i förpackningar, men om de överförs till livsmedel vet vi inte mycket om.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) är en stor grupp av syntetiska ämnen. Två av de mest kända ämnena är PFOS och PFOA.

PFOS förbjöds inom EU 2008, men övriga ämnen används fortfarande för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.

PFOA kommer att förbjudas inom EU till 2020. Ämnet misstänks vara cancerframkallande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning