Dammen rivs för att gynna naturen och Vandaborna

Dickursbyforsen har ursprungligen varit en naturfors. Sedan 1600-talet har forsen utnyttjats för vattenkvarnar och senare för en oljefabriks behov. Den nuvarande dammen är byggd åren 1912-13.Bild: Tor Wennström

Delar av Dickursbyforsens damm kommer att rivas för att frigöra den naturliga forsen. Projektet väntas ha en positiv påverkan på djurlivet i forsen.