Dammar har många roller

Bild: Katarina Koivisto

Att riva gamla dammar för att återställa utrotningshotade stammar av vandringsfiskar är välkommet. Men många dammar har också ett kulturhistoriskt värde och ett värde som elproducenter.

Skådespelaren Jasper Pääkkönen är också ivrig fritidsfiskare och har blivit en av de synligaste förespråkarna för att riva äldre dammbyggen, för att bereda plats för vandringsfiskarna. Pääkkönen fick...