Dåligt med tv-nyheter på svenska

Vi seniorer tvingas vänta nästan till kl. 18 innan vi får se svenskspråkiga nyheter på TV Fem.

Tv:n är viktig för oss seniorer. Yle TV1 visar Morgonettan med aktualiteter och nyheter på finska varje halv och hel timme. Klockan 11 visar Yle TV1 en timme regionala nyheter på finska. Vi seniorer tvingas vänta nästan till kl. 18 innan vi får se svenskspråkiga nyheter på TV Fem.

Tyvärr finns det många svenskspråkiga som inte kan finska så bra att de kan tillgodogöra sig nyheter på finska. Det kan lätt bli missförstånd. Det är inte jämlikt att svenskspråkiga seniorer och andra som inte kan följa sändningarna på dagen ska vara tvungna att vänta till kl. 18 innan man får dagens första nyhet på svenska. Vi Svenska seniorer anser att Yle i detta avseende inte sköter sitt uppdrag jämlikt – "att behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder". Seniorerna påtalade detta redan 2018 men det verkar tydligen inte som om Yle tagit till sig responsen.

Det är kanske inte vår uppgift att bestämma hur Yle ska sköta sitt uppdrag, men vi kan inte låta bli att ge några kommentarer och idéer.

Det fanns en tid då man samarbetade med Yle TV1:s morgonnyheter och sände fem minuter med de viktigaste nyheterna för dagen på svenska. Det var ett positivt samarbete mellan redaktörerna, den bästa reklamen för språken. Dessutom sprider det ju kunskaper om varandras språk i båda språkgrupperna. Förbundet Svenska seniorer förväntar oss att saklig respons behandlas sakligt. Och att verksamhet, som inte är i enlighet med bolagets uppdrag, rättas till. Det är helt klart Yles egen uppgift att välja hur man rättar till sådana olägenheter, men vi seniorer utgår ifrån att bolagets programutbud ska vara jämlikt.

Ralf Skåtar, ordförande, Kjell Wennström, sekreterare, Förbundet svenska seniorer i Finland rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning