Dålig luft dödar hundratusentals européer varje år

I Finland orsakar gatudamm periodvis luftföroreningar. Bild: Richard Floman/HBL-arkiv

Luftkvaliteten i EU blir sakta men säkert bättre – men fortfarande dör strax över 300 000 människor i förtid på grund av luftföroreningar. Det skriver EU:s miljöbyrå EEA i en rapport som presenteras i dag.

Dödsfallen som dålig luft orsakar har minskat med 10 procent årligen i Europa, men fortfarande är de flesta EU-länders nivåer av luftföroreningspartiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter över både unionens och Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer.

På grund av sin lilla storlek kan dessa partiklar tränga djupt ned i lungorna och enligt rapporten orsakade de 307 000 människors död 2019, en nedgång med runt 12 procent jämfört med året före. Om EU-länderna hade hållit sig inom riktlinjerna hade dödsfallen i stället kunnat halveras, enligt EEA.

– Att investera i renare uppvärmning, transporter, jordbruk och industrier förbättrar hälsa, produktivitet och livskvalitet för alla européer, och särskilt de mest utsatta, säger EEA-chefen Hans Bruyninckx.

Dödsfall orsakade av kvävedioxid minskade med en fjärdedel, till 40 000, och marknära ozon dödade 16 800 européer 2019, vilket var 13 procent färre än året innan.

Trots att siffrorna blir bättre är luftföroreningar fortfarande det största miljöhotet mot européers hälsa, säger EEA.

Föroreningarna orsakar stroke, hjärtsjukdom och sjukdomar i luftvägarna, som till exempel cancer. Hos barn kan dålig luft hämma utvecklingen av lungorna, orsaka luftvägsinfektioner och förvärra astma.

Luftföroreningar från bland annat avgaser dödar över 300 000 européer årligen. Arkivbild.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning