"Dagvårdsrätten ett verkligt nederlag"

Det första året som Kvinnoförbundsordförande har varit intensivt och spännande. Regeringen har sett till att Kvinnoförbundet inte behövt vara sysslolös, säger Anna Jungner-Nordgren. Bild: Vesa Moilanen

Den här regeringen prioriterar inte jämställdhet. Det har blivit klart, säger Anna Jungner-Nordgren som på lördag väntas bli omvald som ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

– Sällan har en så kort mening retat gallfeber på folk, säger hon med hänvisning till det enda omnämnandet om jämställdhet i regeringsprogrammet.

"Kvinnor och män är jämställda" står det där. Kritikerna menar att det ännu inte stämmer och att regeringen borde ha sagt hur den tänker förbättra jämställdheten.

Jungner-Nordgren säger att meningen visar att regeringen inte prioriterar jämställdheten. Det syns i praktiken genom att alla förslag som drivits igenom har haft negativa verkningar för kvinnor. Det som regeringen varit konsekvent med är att de inte gjort några könskonsekvensbedömningar på någonting, säger hon.

– Försämringen av den subjektiva rätten till dagvård är ett verkligt nederlag. Jag är glad att det är många kommuner som valt att trotsa regeringen.

Dessutom vill regeringen höja dagvårdsavgiften. Det leder enligt Jungner-Nordgren till att familjer kommer att räkna flera gånger om det lönar sig att ha barnen på dagis eller om det är mer ekonomiskt om den ena föräldern, oftast kvinnan, stannar hemma.

Samtidigt är det de kvinnodominerade branscherna som drabbas hårdast av konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadsparterna.

Försenat jämställdhetsprogram

Omsorgs- och familjeminister Juha Rehula (C) som ansvarar för jämställdhetsfrågor tog till sig av kritiken mot avsaknad jämställdhetspolitik och sammankallade i höstas kvinnoorganisationer för att få hjälp med ett jämställdhetsprogram. Det utlovades före slutet av 2015, men låter fortfarande vänta på sig. Det senaste budet är att programmet ska presenteras denna månad, säger Jungner-Nordgren. Hon hoppas programmet innehåller konkreta handlingsplaner för att främja lika lön för likvärdigt arbete, ett jämställt arbetsliv och möjligheterna att kombinera karriär samt för att förebygga våld mot kvinnor

– Jag hoppas att det tagit lång tid för att det är ett gediget arbete, men vi får ju se om jag blir besviken.

"Hemvårdsstödet kvinnofälla"

Det som Jungner-Nordgren skulle vilja lyfta på agendan inom Kvinnoförbundet är hemvårdsstödet, stödet man får om man blir vårdledig efter föräldraledigheten fram till att barnet fyller tre år. Hon hänvisar till Katrine Vellesen Løken, professor i nationalekonomi vid Universitetet i Bergen, som analyserat familjepolitik och jämställdhet i de nordiska länderna tillsammans med forskaren Julian Vedeler Johnsen. De föreslår att Finland slopar hemvårdsstödet för att kvinnor ska återgå till jobbet tidigare och ha bättre karriärmöjligheter.

– En del kvinnor är kanske hemma för att de inte har något jobb att gå tillbaka till. Men då skulle de åtminstone få arbetslöshetsunderstöd som är högre än hemvårdsstödet, säger Jungner-Nordgren. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning